Newyddion

VISION FUND GRANT TO ARTS FACTORY, FERNDALE

660 354 rctadmin

Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund is pleased to announce the award of a £145,980 grant to Ferndale-based social enterprise, the Arts Factory.  Over the next four years, the organisation…

Darllen mwy

Cefnogi Cymunedau yn rhoi help llaw diolch i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd

1024 768 rctadmin

Mae cymorth a chefnogaeth ymarferol yn awr wrth law, diolch i ddyfarniad grant Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd! Mae gan gymunedau yn ardal fuddiant y Gronfa (rhannau uchaf…

Darllen mwy

The Tired Mama Collection

959 959 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch i gyhoeddi grant Cronfa Weledigaeth  o £23,065.00 i The Tired Mama Collection – brand dillad arloesol sy’n tyfu (gyda chyfresi Cymraeg…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund

959 959 rctadmin

Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund is delighted to announce a Vision Fund grant of £23,065.00 to The Tired Mama Collection – an innovative and growing clothing brand (with…

Darllen mwy

Hyfforddi gyda’n gilydd yn Nhreherbert – Grant Cronfa Weledigaeth: £22,561

943 449 rctadmin

Mae gan Glwb Rygbi Treherbert, a sefydlwyd ers dros 140 mlynedd, hanes glofaol hir. Caiff y clwb ei redeg gan wirfoddolwyr lleol er budd y gymuned leol. Mae’n chwarae rôl…

Darllen mwy

Training Together at Treherbert – Vision Fund Grant: £22,561

943 449 rctadmin

Treherbert Rugby Football Club, founded over 140 years ago, is steeped in mining history. The Club is run by local volunteers for the benefit of the local community. It plays…

Darllen mwy

Cwrdd â’r Tîm – Bob Chapman

1024 768 rctadmin

Enw? Bob Chapman Swydd gyda CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd? Un o chwe chyfarwyddwr y cwmni Swyddi Blaenorol (rydych eisiau dweud wrthym amdanynt)? Rwy’n weithiwr cynghori o…

Darllen mwy

Dyfarniadau Grant ar draws Pedwar o Gymoedd De Cymru!

912 773 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi pedwar dyfarniad grant gan y Gronfa Gweledigaeth gwerth cyfanswm o £748,579 ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a…

Darllen mwy

VALLEYS STEPS

150 150 rctadmin

£3,400 – MICRO FUND – FEB 2017 The mental health problem in RCT is significant – the prescribing rate of anti- depressants in the area is the largest in Wales by…

Darllen mwy

Pobl Ifanc ar y Blaen yn Nyffryn Afan

150 150 rctadmin

Rydym wrth ein boddau â chyhoeddi grant o £18,020 gan y Gronfa Gweledigaeth i’r Prosiect RECLAIM. Mae RECLAIM. yn fudiad arweinyddiaeth ieuenctid a newid cymdeithasol nodedig – elusen fach ond…

Darllen mwy