Newyddion

Myfyrdodau am llwyddiant prosiect 4 mlynedd yn ariannu Ffatri Celfyddydau, Rhondda

686 344 rctadmin

Roedden ni newydd dalu’r rhandaliad olaf o grant 4 blynedd i Ffatri Gelfyddydau a chael adroddiad terfynol. Rydym wedi gwirioni gyda’u hymrwymiad i’r prosiect a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud,…

Darllen mwy

Grŵp tirwedd a bywyd gwyllt Saith Arches

621 506 rctadmin

Pan gysylltodd Grŵp Tirwedd a Bywyd Gwyllt Saith Arches â’r gronfa ym mis Mawrth 2022, roeddent yn grŵp newydd ei sefydlu sy’n ceisio gwella ac adfer y llwybrau cerdded, llwybrau,…

Darllen mwy

Yr wythnos hon ym mywyd Pen y Cymoedd

1024 1024 rctadmin

Mae’r amrywiaeth o’r hyn rydyn ni’n cael gwneud, gorfod gwneud, a chael yr anrhydedd o wneud yn ystod wythnos waith ym Mhen y Cymoedd yn anhygoel. Dechreuon ni’r wythnos drwy…

Darllen mwy

ROWND CRONFA MICRO 13 YN AGOR

1024 512 rctadmin

Mae 13eg rownd y Gronfa Micro yn lansio ar Ragfyr 1af. Mae’n ymddangos bod yr amser ers i ni lansio Rownd 1 ar ddiwedd 2016 a rhoi £1.3 miliwn i…

Darllen mwy

Costau Byw

1024 560 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wedi ymrwymo i’r cymunedau yn ardal y gronfa, ac rydym yn cydnabod yn dilyn llifogydd, y pandemig a’r argyfwng costau byw ac ynni bellach, fod cymunedau’n…

Darllen mwy

Canlyniadau Rownd 12 y Gronfa Micro

1024 282 rctadmin

Cawsom ein llethu gan 87 o geisiadau’r rownd hon, y nifer uchaf o geisiadau ers Rownd 2 ac er bod hynny wedi gwneud ein gwaith ychydig yn anoddach, rydym wrth…

Darllen mwy

Micro Fund Round 12 results

1024 282 rctadmin

We were overwhelmed with 87 applications this round, the highest number of applications since Round 2 and whilst that made our job a little trickier, we are thrilled to announce…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn edrych ymlaen yn eiddgar i rannu manylion cyllid cymunedol diweddar yng Nghwm Nedd o £430,000.

1024 512 rctadmin

Mae Neuadd Les Y Glöwr Resolfen wedi derbyn £41,000 tuag at Astudiaeth Ddichonoldeb helaeth ar gyfer Adfer Lles y Glowyr Resolfen. Gyda chyllid cyfatebol eu hunain ac o Moondance a…

Darllen mwy

Hearts Announcement

1024 586 rctadmin

­Mae C­ronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn gwasanaethu rhannau uchaf Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chwm Cynon. Mae’r Gronfa Gymunedol wedi dyfarnu arian ar gyfer sawl diffibriliwr gyda…

Darllen mwy

MAE GAN GRONFA GYMUNEDOL FFERM WYNT PEN Y CYMOEDD GADAIR NEWYDD.

1024 576 rctadmin

Yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol rydym yn penodi ein cadeirydd am y 12 mis nesaf ac rydym yn falch o gyhoeddi mai Martin Veale fydd ein Cadeirydd newydd y Bwrdd…

Darllen mwy