Newyddion

Cefnogi Gŵyl Gelf Cwm Rhondda gyda chyllid o £9,950

368 493 rctadmin

Wrth ail-lansio’r ŵyl ar gyfer 2023 maen nhw’n anelu at gynnal gŵyl gelfyddydol asicrhau bod pobl yn cymryd rhan yn yr hyn maen nhw’n ei wneud a chymryd rhan. Mae…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd yn cefnogi menter gymdeithasol newydd rhyfeddol Re:Make Valleys enterprise Dant y Llew CIC gyda chyllid o £147,114.24

1024 610 rctadmin

Gweledigaeth Dant y Llew (DYLL) yw cefnogi cynaliadwyedd yng Nghwm Rhondda a Cynon, trwy efelychu llwyddiant y Fenter Adnewyddu a Modelu Casnewydd. Masnachu fel Re:Make Valleys byddant yn sefydlu Caffi…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn ariannu prosiect KnowURights ar gyfer pobl ifanc yng Nghwm Afan gyda grant o £121,923

724 1024 rctadmin

Gweledigaeth yr Uned Hawliau Plant yw ‘Cydweithio i wireddu Hawliau Plant’ gan roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc i leisio eu barn wrth wneud penderfyniadau. Cysylltodd CRU â Pen…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd yn cefnogi swydd fedrus newydd yn Treorchy Sewing Enterprise

506 373 rctadmin

Mae gan gynhyrchu dillad hanes hir yn y Rhondda gyda’r mwyaf llwyddiannus oedd Alfred Polikoff (Cymru) a oedd wedi ei leoli yn Ynys-wen yn y Rhondda. Erbyn 1989 newidiwyd enw’r…

Darllen mwy

3 blynedd pellach o gyllid i gefnogi Prosiect Twf a Mindset

640 480 rctadmin

Yn ôl ym mis Ebrill 2022 cefnogwyd Blociau Adeiladu Resolfen gyda chyllid 1 blynedd i ddarparuprosiect T Growth & Mindset yn Afan a Chymoedd Castell-nedd.Wedi blwyddyn gyntaf lwyddiannus a llawer…

Darllen mwy

Y Siop Fach Sero

1000 1000 rctadmin

Yn ôl ym mis Tachwedd 2021 cysylltodd y Siop Fach Sero â Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd gyda gweledigaeth yw creu canolfan gynaliadwyedd amgylcheddol yn y Rhondda Fach…

Darllen mwy

5 MLYNEDD YN DDIWEDDARACH –AMSER I FYFYRIO

741 587 rctadmin

Wedi’i datblygu’n wreiddiol yn 2015, datblygwyd y Weledigaeth Gymunedol ar gyfer Fferm Wynt Pen y Cymoedd gan dros 4000 o ymatebion unigol gan bobl leol ac amlygodd gyfleoedd ar gyfer…

Darllen mwy

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Er gwaethaf y dirwasgiad mae pum busnes a sefydlwyd ac a redir gan fenywod yn y cymoedd yn ffynnu, diolch yn rhannol i gefnogaeth cronfa gymunedol Pen y Cymoedd.

1024 577 rctadmin

O frand gofal croen i ddigwyddiad beicio mynydd i fenywod yn unig a chwmni seidr i wasanaeth cymorth i deuluoedd, mae’r busnesau hyn, i gyd wedi’u sefydlu, o fewn perchnogaeth…

Darllen mwy

Myfyrdodau am llwyddiant prosiect 4 mlynedd yn ariannu Ffatri Celfyddydau, Rhondda

686 344 rctadmin

Roedden ni newydd dalu’r rhandaliad olaf o grant 4 blynedd i Ffatri Gelfyddydau a chael adroddiad terfynol. Rydym wedi gwirioni gyda’u hymrwymiad i’r prosiect a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud,…

Darllen mwy