Newyddion

Diolch a ffarwel i’r Athro Donna Mead a Dave Henderson

1024 576 rctadmin

Mae’r mis hwn yn nodi eiliad bwysig yn y gronfa wrth i’r 2 Gyfarwyddwr olaf o Fwrdd sefydlu Pen y Cymoedd gamu i lawr o’u rolau. “Mae’r Athro Donna Mead…

Darllen mwy

MAE CYLCH 12 Y GRONFA MICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 15 Awst 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at…

Darllen mwy

SWYDD WAG – Swyddog Cymorth Menter & Cyllid

1024 560 rctadmin

Gyda £1.8m y flwyddyn (yn gysylltiedig â mynegai) tan 2043, mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws cymoedd uchaf Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon. Os ydych chi’n angerddol…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi prosiect creadigol newydd cyffrous – Ein Lle Ni gyda dyfarniad grant o £81,458.80

626 728 rctadmin

“Mae Cerddoriaeth a Diwylliant yn ein rhoi ar y map!” Bydd y prosiect yn dwyn ynghyd drawstoriad cyflawn o ardal PyC mewn prosiect uwch-dechnoleg cydweithredol uchelgeisiol to conceive, perfformio a…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd yn cefnogi Clwb Golff Glyn-nedd gan greu dwy swydd newydd gyda chyllid o £110,000

1024 768 rctadmin

Sefydlwyd Clwb Golff Glyn-nedd yn 1931 ac mae wedi’i leoli yng nghanol Bro’r Sgydau, ardal o harddwch eithriadol, sy’n denu miloedd drwy gydol y flwyddyn. Gyda’r diwydiant golff, fel llawer…

Darllen mwy

Canlyniadau Rownd 11 y Gronfa Micro!!

1024 576 rctadmin

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi canlyniadau Cylch 11 y Gronfa Micro. Mae’r gronfa’n dyfarnu £118,000 i 39 o ymgeiswyr, mae hyn yn cynnwys 13 o fusnesau a 26 o…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi Blociau Adeiladu a Chanolfan Deulu Resolfen gyda grant o £63,489.95 i gyflawni Prosiect Twf a Meddylfryd

660 542 rctadmin

Bydd y prosiect Twf a Meddylfryd yn darparu gwasanaeth yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau a heb anableddau a’u teuluoedd. Byddant yn gweithio gyda phlant rhwng…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn gyffrous i gyhoeddi dwy wobr Grant Gweledigaeth arall yng nghwm Rhondda

1004 444 rctadmin

Tenis Lawnt y Rhondda – £26,000 Sefydlwyd Clwb Tenis Lawnt y Rhondda ym 1981 a thros y blynyddoedd mae wedi tyfu i ateb galw ac anghenion y cymunedau lleol y…

Darllen mwy

£156,091.92 yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol

1024 498 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wrth ei fodd yn cyhoeddi £156,091.92 arall yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol ar draws ardal y gronfa.    Gorfodwyd llawer o leoliadau…

Darllen mwy

Mae Afan Lodge Ltd yn chwilio am aelodau bwrdd ychwanegol

629 308 rctadmin

Mae’r Afan Lodge Ltd yn cael ei redeg fel is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Gwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd (PyC CIC), gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun i…

Darllen mwy