Newyddion

Mae Pen y Cymoedd yn gyffrous i gyhoeddi dwy wobr Grant Gweledigaeth arall yng nghwm Rhondda

1004 444 rctadmin

Tenis Lawnt y Rhondda – £26,000 Sefydlwyd Clwb Tenis Lawnt y Rhondda ym 1981 a thros y blynyddoedd mae wedi tyfu i ateb galw ac anghenion y cymunedau lleol y…

Darllen mwy

£156,091.92 yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol

1024 498 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wrth ei fodd yn cyhoeddi £156,091.92 arall yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol ar draws ardal y gronfa.    Gorfodwyd llawer o leoliadau…

Darllen mwy

Mae Afan Lodge Ltd yn chwilio am aelodau bwrdd ychwanegol

629 308 rctadmin

Mae’r Afan Lodge Ltd yn cael ei redeg fel is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Gwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd (PyC CIC), gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun i…

Darllen mwy

MAE 11eg ROWND Y GRONFA FICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm Ddydd Llun 14eg Chwefror 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at…

Darllen mwy

Siop newydd Green Valley yn agor gyda chefnogaeth cyllid Pen y Cymoedd

1024 768 rctadmin

Yr wythnos diwethaf agorodd siop newydd sbon ar Stryd Fawr Treorci arobryn. Mae Green Valley yn edrych yn gwbl anhygoel ac fel cronfa rydym wedi bod yn falch o gefnogi’r…

Darllen mwy

Mae gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd Gadair newydd.

1024 576 rctadmin

Fel rhan o ymrwymiad y gronfa i adnewyddu aelodaeth o Fwrdd Pen y Cymoedd, bydd ein Cadeirydd Dave Henderson yn camu i lawr o Fwrdd Pen y Cymoedd ym mis…

Darllen mwy

Newidiadau i’r BWRDD

1024 576 rctadmin

Y mis hwn rydym yn croesawu dau aelod newydd o’r Bwrdd, Emma Shepherd a gafodd ei geni a’i magu yng Nghwm Cynon sy’n byw ym Mhontypridd ar hyn o bryd,…

Darllen mwy

CANLYNIADAU ROWND 10 Y GRONFA MICRO!

1024 576 rctadmin

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi canlyniadau Cylch 10 y Gronfa Micro. Mae’r gronfa’n dyfarnu £108,224.84 i 30 o ymgeiswyr, mae hyn yn cynnwys 13 o fusnesau a 17 o…

Darllen mwy

MICRO FUND ROUND 10 RESULTS!

1024 576 rctadmin

We are really pleased to announce the results of Micro Fund Round 10. The fund is awarding £108,224.84 to 30 applicants, this is made up of 13 businesses and 17…

Darllen mwy

Myfyrdodau ar effaith yn ystod llifogydd a pandemig o 2020.

621 381 rctadmin

Mewn ymateb i’r llifogydd yn Ne Cymru ym mis Chwefror 2020 a phandemig Covid-19 a effeithiodd ar Gymru o fis Mawrth 2020 ymlaen, cynigiodd CIC Pen y Cymoedd gyllid ar…

Darllen mwy