Newyddion

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi prosiect creadigol newydd cyffrous – Ein Lle Ni gyda dyfarniad grant o £81,458.80

626 728 rctadmin

“Mae Cerddoriaeth a Diwylliant yn ein rhoi ar y map!” Bydd y prosiect yn dwyn ynghyd drawstoriad cyflawn o ardal PyC mewn prosiect uwch-dechnoleg cydweithredol uchelgeisiol to conceive, perfformio a…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd yn cefnogi Clwb Golff Glyn-nedd gan greu dwy swydd newydd gyda chyllid o £110,000

1024 768 rctadmin

Sefydlwyd Clwb Golff Glyn-nedd yn 1931 ac mae wedi’i leoli yng nghanol Bro’r Sgydau, ardal o harddwch eithriadol, sy’n denu miloedd drwy gydol y flwyddyn. Gyda’r diwydiant golff, fel llawer…

Darllen mwy

Canlyniadau Rownd 11 y Gronfa Micro!!

1024 576 rctadmin

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi canlyniadau Cylch 11 y Gronfa Micro. Mae’r gronfa’n dyfarnu £118,000 i 39 o ymgeiswyr, mae hyn yn cynnwys 13 o fusnesau a 26 o…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi Blociau Adeiladu a Chanolfan Deulu Resolfen gyda grant o £63,489.95 i gyflawni Prosiect Twf a Meddylfryd

660 542 rctadmin

Bydd y prosiect Twf a Meddylfryd yn darparu gwasanaeth yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau a heb anableddau a’u teuluoedd. Byddant yn gweithio gyda phlant rhwng…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn gyffrous i gyhoeddi dwy wobr Grant Gweledigaeth arall yng nghwm Rhondda

1004 444 rctadmin

Tenis Lawnt y Rhondda – £26,000 Sefydlwyd Clwb Tenis Lawnt y Rhondda ym 1981 a thros y blynyddoedd mae wedi tyfu i ateb galw ac anghenion y cymunedau lleol y…

Darllen mwy

£156,091.92 yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol

1024 498 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wrth ei fodd yn cyhoeddi £156,091.92 arall yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol ar draws ardal y gronfa.    Gorfodwyd llawer o leoliadau…

Darllen mwy

Mae Afan Lodge Ltd yn chwilio am aelodau bwrdd ychwanegol

629 308 rctadmin

Mae’r Afan Lodge Ltd yn cael ei redeg fel is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Gwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd (PyC CIC), gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun i…

Darllen mwy

MAE 11eg ROWND Y GRONFA FICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm Ddydd Llun 14eg Chwefror 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at…

Darllen mwy

Siop newydd Green Valley yn agor gyda chefnogaeth cyllid Pen y Cymoedd

1024 768 rctadmin

Yr wythnos diwethaf agorodd siop newydd sbon ar Stryd Fawr Treorci arobryn. Mae Green Valley yn edrych yn gwbl anhygoel ac fel cronfa rydym wedi bod yn falch o gefnogi’r…

Darllen mwy

Mae gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd Gadair newydd.

1024 576 rctadmin

Fel rhan o ymrwymiad y gronfa i adnewyddu aelodaeth o Fwrdd Pen y Cymoedd, bydd ein Cadeirydd Dave Henderson yn camu i lawr o Fwrdd Pen y Cymoedd ym mis…

Darllen mwy