News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Dyfarniad o £19,200 yn cefnogi cam nesaf Turning the Wheel

1024 576 rctadmin

Yn ôl yn 2022 fe wnaethon ni ariannu Kieran, gweithiwr creadigol lleol gyda grant Cronfa Meicro bach pan gafodd y syniad o greu sioe gerdd Caniataodd y cyllid iddo ddatblygu’r sgript, y gerddoriaeth, recriwtio actorion a llwyfannu perfformiad arddangos yn y Parc a’r Dâr. Bwriad y cyfnod hwn yw mynd â’r sioe i gynhyrchiad llawn…

Dyfarnu £13,700 i Glwb Rygbi Abercwmboi

1024 682 rctadmin

Mae Clwb Rygbi Abercwmboi yn glwb cymunedol sy’n cynnwys dau dîm o ddynion hŷn, tîm merched hŷn, tîm hen lawiau, tîm ieuenctid ac adran fach ac iau sy’n cynnwys deg tîm yn ogystal â thîm pêl-droed cerdded a thîm rygbi cerdded sy’n hybu ffitrwydd a llesiant yn y cymunedau hŷn. Mae ganddyn nhw adeilad clwb…

Pen y Cymoedd welcomes new Board member Jamie and says goodbye and thanks to Victoria.

1024 576 rctadmin

As part of our commitment to renewing the skills and experience on the Board we regularly refresh our Board with new membership. This October we are excited to welcome a new member, Jamie Smith. Jamie was born and bred in and around the Afan Valley and has worked in innovation and research-related roles for over…

PyC is excited to offer Phase 2 development of Cynon Linc funding of £188,664 over the next three years

690 649 rctadmin

Cynon Linc is a vibrant community hub, available to all ages and abilities, set in the heart of Aberdare town centre. It provides a place to eat and socialise, as well as providing spaces for hire and a range of services and facilities available to the local community. It offers a variety of services to…

Update on Afan Lodge July 23

940 788 rctadmin

Back in 2019 Pen y Cymoedd purchased Afan Lodge and it remains wholly owned by PYC. It has an independent Board of 5 Directors who take day-to-day decisions and employ staff and contractors to operate the facility. The purchase and commencement of operations at the building occurred just prior to the onset of the Covid19…

Pen y Cymoedd expands the support available to charitable and community organisations in the fund area working with Neath Port Talbot CVS, Cranfield Trust and Interlink RCT.

1024 900 rctadmin

Back in 2018 we funded a Supporting Communities team working with Neath Port Talbot CVS and Interlink RCT to offer development support to fund applicants and grant recipients for 5 years. As that period ended, we assessed what fund communities need to benefit from the fund and are thrilled to announce that we have also…

Ariannu staff ac adnoddau ar gyfer Cymdeithas Gymunedol Cwmparc i ddatblygu a thyfu’r gofod theatre – Grant Cronfa Gweledigaeth £110,000

1024 512 rctadmin

Bydd Canolfan Gymunedol Cwmparc yn dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed yn 2024, ac i’w helpu i wireddu eu nod o adfer y theatr i’w hen ogoniant a’i gwneud yn lleoliad rheolaidd ar gyfer gweithgareddau cymunedol, fe wnaethant droi at y gronfa. Maent eisoes wedi gwneud buddsoddiad yn y gofod theatr ac wedi cynnal digwyddiadau…

Cefnogi Gŵyl Gelf Cwm Rhondda gyda chyllid o £9,950

368 493 rctadmin

Wrth ail-lansio’r ŵyl ar gyfer 2023 maen nhw’n anelu at gynnal gŵyl gelfyddydol asicrhau bod pobl yn cymryd rhan yn yr hyn maen nhw’n ei wneud a chymryd rhan. Mae gan gelf ffordd bwerus o’ch helpu chi i ddod o hyd i’ch lle yn y byd, a bydd thema ‘Cymoedd Rhondda: canol y bydysawd’ eleni…

Pen y Cymoedd yn cefnogi menter gymdeithasol newydd rhyfeddol Re:Make Valleys enterprise Dant y Llew CIC gyda chyllid o £147,114.24

1024 610 rctadmin

Gweledigaeth Dant y Llew (DYLL) yw cefnogi cynaliadwyedd yng Nghwm Rhondda a Cynon, trwy efelychu llwyddiant y Fenter Adnewyddu a Modelu Casnewydd. Masnachu fel Re:Make Valleys byddant yn sefydlu Caffi Trwsio, Benthyg (Llyfrgell Pethau), a siop di-wastraff fforddiadwy. Creu cyfleoedd gwirfoddoli, hwyluso gweithdai ynghylch cynaliadwyedd, a chefnogi unigolion i wneud dewisiadau ymddygiad sy’n bositif yn…

Mae Pen y Cymoedd yn ariannu prosiect KnowURights ar gyfer pobl ifanc yng Nghwm Afan gyda grant o £121,923

724 1024 rctadmin

Gweledigaeth yr Uned Hawliau Plant yw ‘Cydweithio i wireddu Hawliau Plant’ gan roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc i leisio eu barn wrth wneud penderfyniadau. Cysylltodd CRU â Pen y Cymoedd gyda phrosiect uchelgeisiol i weithio yng Nghwm Afan am 3 blynedd, gan ddatblygu mentrau hawliau plant cynhwysol mewn tri cham.: 1. Addysgu a…