News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Diolch a ffarwel i’r Athro Donna Mead a Dave Henderson

1024 576 rctadmin

Mae’r mis hwn yn nodi eiliad bwysig yn y gronfa wrth i’r 2 Gyfarwyddwr olaf o Fwrdd sefydlu Pen y Cymoedd gamu i lawr o’u rolau. “Mae’r Athro Donna Mead a Dave Henderson wedi bod gyda’r gronfa ers 2016, cyn i ni hyd yn oed gael swyddfa ac rydym bellach wedi cyrraedd diwedd eu telerau.…

MAE CYLCH 12 Y GRONFA MICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 15 Awst 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. We annog pobl i wneud cais ar-lein yma Hafan y Porth – Pen y Cymoedd (flexigrant.com) ond os oes angen fersiwn word neu gais…

SWYDD WAG – Swyddog Cymorth Menter & Cyllid

1024 560 rctadmin

Gyda £1.8m y flwyddyn (yn gysylltiedig â mynegai) tan 2043, mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws cymoedd uchaf Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon. Os ydych chi’n angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni, a hoffech chi ymuno â’n tîm staff bach yn…

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi prosiect creadigol newydd cyffrous – Ein Lle Ni gyda dyfarniad grant o £81,458.80

626 728 rctadmin

“Mae Cerddoriaeth a Diwylliant yn ein rhoi ar y map!” Bydd y prosiect yn dwyn ynghyd drawstoriad cyflawn o ardal PyC mewn prosiect uwch-dechnoleg cydweithredol uchelgeisiol to conceive, perfformio a chyflwyno, recordiad pen uchel o ddeg cyfansoddiad newydd, gan arddangos ein treftadaeth a rennir yn y fformat sain arloesol newydd, Dolby Atmos. Nid yn unig…

Pen y Cymoedd yn cefnogi Clwb Golff Glyn-nedd gan greu dwy swydd newydd gyda chyllid o £110,000

1024 768 rctadmin

Sefydlwyd Clwb Golff Glyn-nedd yn 1931 ac mae wedi’i leoli yng nghanol Bro’r Sgydau, ardal o harddwch eithriadol, sy’n denu miloedd drwy gydol y flwyddyn. Gyda’r diwydiant golff, fel llawer o rai eraill, yn gwella o gyfyngiadau cyfnod clo COVID 19, gweithiodd y pwyllgor gwirfoddol yn ddiflino gyda chefnogaeth Golff Cymru a Chwmni Cydweithredol Cymru…

Canlyniadau Rownd 11 y Gronfa Micro!!

1024 576 rctadmin

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi canlyniadau Cylch 11 y Gronfa Micro. Mae’r gronfa’n dyfarnu £118,000 i 39 o ymgeiswyr, mae hyn yn cynnwys 13 o fusnesau a 26 o grwpiau cymunedol. Unwaith eto, roeddem wrth ein bodd gyda diddordeb ac ymgysylltiad parhaus â’r gronfa – cawsom 57 o gynigion. Gyda’r £118,000 hwn sy’n golygu…

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi Blociau Adeiladu a Chanolfan Deulu Resolfen gyda grant o £63,489.95 i gyflawni Prosiect Twf a Meddylfryd

660 542 rctadmin

Bydd y prosiect Twf a Meddylfryd yn darparu gwasanaeth yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau a heb anableddau a’u teuluoedd. Byddant yn gweithio gyda phlant rhwng 0 a 12 oed i’w helpu i ail-adeiladu eu gwydnwch emosiynol, eu hunan-barch a’u hyder sydd wedi’u distrywio gan y pandemig. Nodau’r prosiect yw gweld:…

Mae Pen y Cymoedd yn gyffrous i gyhoeddi dwy wobr Grant Gweledigaeth arall yng nghwm Rhondda

1004 444 rctadmin

Tenis Lawnt y Rhondda – £26,000 Sefydlwyd Clwb Tenis Lawnt y Rhondda ym 1981 a thros y blynyddoedd mae wedi tyfu i ateb galw ac anghenion y cymunedau lleol y maent yn eu cefnogi. Maent wedi bod yn gweithio’n ddiflino dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i gyflawni eu cynlluniau twf a datblygu ar gyfer y…

£156,091.92 yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol

1024 498 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wrth ei fodd yn cyhoeddi £156,091.92 arall yn y Gronfa Weledigaeth Buddsoddi i bedwar sefydliad cymunedol ar draws ardal y gronfa.    Gorfodwyd llawer o leoliadau cymunedol i gau eu drysau yn 2020, gyda llawer yn poeni am sut y byddai dyfodol eu grŵp yn edrych wrth symud ymlaen. Dechreuodd OAP…

Mae Afan Lodge Ltd yn chwilio am aelodau bwrdd ychwanegol

629 308 rctadmin

Mae’r Afan Lodge Ltd yn cael ei redeg fel is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Gwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd (PyC CIC), gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun i weithredu’r strategaeth a gyrru’r Lodge ymlaen i lwyddiant. Mae PYC CIC wedi bod yn buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd,…