News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi pedwar dyfarniad grant gan y Gronfa Gweledigaeth gwerth cyfanswm o £139,318 ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae grantiau’r Gronfa Gweledigaeth yn cefnogi gweithgareddau sy’n cyflwyno amrywiaeth o fuddion i gymunedau lleol – gall busnesau, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol i gyd ymgeisio. Mae angen i gynigion fod yn eofn, uchelgeisiol ac ychydig bach yn anghyffredin – ac mae’n rhaid eu bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol dros yr hir dymor. Mae’r…

ARWR lleol y mis – yr holl dîm yng Nghanolfan Pentre

Beth maen nhw wedi bod yn ei wneud? Mae Canolfan Pentre yn ganolfan gymunedol fywiog, sy’n tyfu, ac mae’n darparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer Cymuned Pentre yn y Rhondda. Maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill y trydydd sector, yn cynnig clybiau, cyfleoedd dysgu, grŵp rhieni a phlant bach, clybiau ar ôl ysgol a…

Newidiadau staff

Gadawodd Barbara, ein Cyfarwyddwr Gweithredol, y Gronfa ar y 19eg o Fehefin. Mae Barbara wedi dod â llawer iawn o wybodaeth, arbenigedd ac angerdd i’r gronfa ac i’n maes budd a’n cymunedau. Gan fod gennym gefndir amrywiol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, roedd Barbara yn gallu deall polisi cyhoeddus cymhleth yn ogystal â…

COVID GWOBRAU GOROESI A PHROSIECT

Erbyn hyn, mae ein cyllid brys cyferbyn bellach wedi dyfarnu £220,270 i fusnesau, sefydliadau a grwpiau yn ardal y Gronfa i gynorthwyo gyda chostau goroesi hanfodol, yn ystod argyfwng COVID. Os ydych chi am sgwrsio â’r tîm ynglŷn â gwneud cais o bosibl, gallwch gysylltu â ni yma neu ebostio enquiries@penycymoeddcic .Cymru Yn ogystal â’r…

Cyflwyno ein aelodau newydd i’r Bwrdd!

Mae’r cyfan yn newid ar gyfer Bwrdd Cronfa Gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd, gyda dau aelod newydd yn ymuno, ac un aelodau canolog yn gadael. Mae hyn i gyd yn rhan o’n hymrwymiad i sicrhau bod aelodaeth yn cael ei hadnewyddu yn ystod oes y Gronfa – gan ddod â chyfarwyddwyr newydd i mewn…

Mae cronfa gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid brys, llwybr carlam ar gael i sefydliadau yn ardal y Gronfa.

Cronfa’r prosiect: i gefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol ac rydym bellach wedi cefnogi 8 sefydliad gyda chyllid o £67,000. Mae 2 brosiect wedi cael eu cefnogi yn y prosiectau Castell-nedd uchaf (£9,000)/2 wedi cael eu cefnogi yn y prosiect Afan uchaf (£14,956.64)/3 ym mhrosiect Rhondda uchaf (£34,670.00) ac 1 ym Mlaenau Cynon…

CYHOEDDIADAU’R GRONFA COVID-19 FRYS

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn darparu ariannu brys ar garlam ar gyfer sefydliadau yn ardal y Gronfa. Mae dau edefyn: •Y Gronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys ar gyfer sefydliadau sydd mewn perygl o gau i lawr •Y Gronfa Prosiectau: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol yn y dyfodol…

Cronfa Gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd-cymorth newydd i fentrau!

Nid yr amser hawsaf i fod yn dechrau swydd yw hi, ond rydym yn fwy na hapus i groesawu Michelle Noble i’n tîm bach (sydd ar waith ar hyn o bryd ac sy’n gweithio o bell) yr wythnos hon, fel ein Swyddog Cymorth Menter a chyllid newydd sbon. Bydd Michelle yn gyfrifol am gynghori a…

Ariannu COVID-19 Cymunedol Brys

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn darparu ariannu brys ar garlam ar gyfer sefydliadau yn ardal y Gronfa. Bydd dau edefyn: Y Gronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys ar gyfer sefydliadau sydd mewn perygl o gau i lawr Y Gronfa Prosiectau: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol yn y dyfodol…

Arwr Lleol y Mis – Nathan Howells

Pwy yw arwr lleol y mis yma?   Nathan yn The Play Yard, Treorci.   Beth maen nhw wedi bod yn gwneud?   Dechreuodd Nathan fel rheolwr The Play Yard tua diwedd 2018 pan gymerwyd y cyfleuster adfeiliedig drosodd gan Valleys Kids fel menter gymdeithasol. Ers hynny, mae Nathan wedi gweithio’n ddiflin i wella a…