News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Cefnogi Gŵyl Gelf Cwm Rhondda gyda chyllid o £9,950

368 493 rctadmin

Wrth ail-lansio’r ŵyl ar gyfer 2023 maen nhw’n anelu at gynnal gŵyl gelfyddydol asicrhau bod pobl yn cymryd rhan yn yr hyn maen nhw’n ei wneud a chymryd rhan. Mae gan gelf ffordd bwerus o’ch helpu chi i ddod o hyd i’ch lle yn y byd, a bydd thema ‘Cymoedd Rhondda: canol y bydysawd’ eleni…

Pen y Cymoedd yn cefnogi menter gymdeithasol newydd rhyfeddol Re:Make Valleys enterprise Dant y Llew CIC gyda chyllid o £147,114.24

1024 610 rctadmin

Gweledigaeth Dant y Llew (DYLL) yw cefnogi cynaliadwyedd yng Nghwm Rhondda a Cynon, trwy efelychu llwyddiant y Fenter Adnewyddu a Modelu Casnewydd. Masnachu fel Re:Make Valleys byddant yn sefydlu Caffi Trwsio, Benthyg (Llyfrgell Pethau), a siop di-wastraff fforddiadwy. Creu cyfleoedd gwirfoddoli, hwyluso gweithdai ynghylch cynaliadwyedd, a chefnogi unigolion i wneud dewisiadau ymddygiad sy’n bositif yn…

Mae Pen y Cymoedd yn ariannu prosiect KnowURights ar gyfer pobl ifanc yng Nghwm Afan gyda grant o £121,923

724 1024 rctadmin

Gweledigaeth yr Uned Hawliau Plant yw ‘Cydweithio i wireddu Hawliau Plant’ gan roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc i leisio eu barn wrth wneud penderfyniadau. Cysylltodd CRU â Pen y Cymoedd gyda phrosiect uchelgeisiol i weithio yng Nghwm Afan am 3 blynedd, gan ddatblygu mentrau hawliau plant cynhwysol mewn tri cham.: 1. Addysgu a…

Pen y Cymoedd yn cefnogi swydd fedrus newydd yn Treorchy Sewing Enterprise

506 373 rctadmin

Mae gan gynhyrchu dillad hanes hir yn y Rhondda gyda’r mwyaf llwyddiannus oedd Alfred Polikoff (Cymru) a oedd wedi ei leoli yn Ynys-wen yn y Rhondda. Erbyn 1989 newidiwyd enw’r cwmni Polikoff i Burberry, a daeth brand Polikoff i ben. Parhaodd Burberry yn Ynys-wen am y 18 mlynedd nesaf cyn i’r penderfyniad gael ei wneud…

3 blynedd pellach o gyllid i gefnogi Prosiect Twf a Mindset

640 480 rctadmin

Yn ôl ym mis Ebrill 2022 cefnogwyd Blociau Adeiladu Resolfen gyda chyllid 1 blynedd i ddarparuprosiect T Growth & Mindset yn Afan a Chymoedd Castell-nedd.Wedi blwyddyn gyntaf lwyddiannus a llawer o waith i ddangos angen a galw am wasanaeth i barhau rydym yn falch iawn ein bod wedi cytuno ar 3 blynedd arall o £144,964.52.Mae’r…

Cyllid Pen y Cymoedd yn creu swyddi i gefnogi datblygu busnesau lleol The Tea Rooms

768 1024 rctadmin

Agorodd y Tea Rooms ym mis Chwefror 2020, a dim ond am 5 wythnos y llwyddodd i fasnachu cyn cyfnod clo Covid 19 a chafodd cyfyngiadau eu gorfodi. Dros y 3 blynedd ddiwethaf, maen nhw wedi gallu cynnal y busnes ond maen nhw nawr yn teimlo er mwyn datblygu a chynnal y busnes ymhellach, mae…

Y Siop Fach Sero

1000 1000 rctadmin

Yn ôl ym mis Tachwedd 2021 cysylltodd y Siop Fach Sero â Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd gyda gweledigaeth yw creu canolfan gynaliadwyedd amgylcheddol yn y Rhondda Fach er mwyn addysgu am newid yn yr hinsawdd drwy ddarparu ffyrdd ymarferol a hygyrch o fyw’n fwy cynaliadwy tra’n cynyddu iechyd a lles corfforol. Roeddem…

5 MLYNEDD YN DDIWEDDARACH –AMSER I FYFYRIO

741 587 rctadmin

Wedi’i datblygu’n wreiddiol yn 2015, datblygwyd y Weledigaeth Gymunedol ar gyfer Fferm Wynt Pen y Cymoedd gan dros 4000 o ymatebion unigol gan bobl leol ac amlygodd gyfleoedd ar gyfer dod â buddion ychwanegol a newydd i’r ardal i yrru datblygiad lleol a’r weledigaeth oedd gwaith a chreadigaeth y cymunedau eu hunain, nid oedd yn…

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Er gwaethaf y dirwasgiad mae pum busnes a sefydlwyd ac a redir gan fenywod yn y cymoedd yn ffynnu, diolch yn rhannol i gefnogaeth cronfa gymunedol Pen y Cymoedd.

1024 577 rctadmin

O frand gofal croen i ddigwyddiad beicio mynydd i fenywod yn unig a chwmni seidr i wasanaeth cymorth i deuluoedd, mae’r busnesau hyn, i gyd wedi’u sefydlu, o fewn perchnogaeth ac yn cael eu rhedeg gan fenywod yng nghanol cymoedd Cymru, yn ffynnu, yn dilyn buddsoddiad gan gronfa gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd. Mae…

Myfyrdodau am llwyddiant prosiect 4 mlynedd yn ariannu Ffatri Celfyddydau, Rhondda

686 344 rctadmin

Roedden ni newydd dalu’r rhandaliad olaf o grant 4 blynedd i Ffatri Gelfyddydau a chael adroddiad terfynol. Rydym wedi gwirioni gyda’u hymrwymiad i’r prosiect a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud, ac rydym yn dymuno pob llwyddiant parhaus iddynt: 1. Gofynnwyd am fuddsoddiad i gwblhau eu cynlluniau i fod yn ganolfan fentrus gynaliadwy i’r gymuned gyfan.…