News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Dewch i ‘ ymweld â Threorci ‘!

Rydym wrth ein bodd o allu cefnogi Siambr Fasnach Treorci a’r cylch gyda grant o £24,904 o’n Cronfa Weledigaeth ar gyfer y fenter ‘ Visit Treorci ‘.  Mae’r grant yn gyfrwng i ddod â grwpiau cymunedol gweithgar a busnesau bywiog at ei gilydd, gyda’r nod o ddatgan wrth y byd pa mor wych yw Treorci,…

Cronfa Grantiau Bychain Rownd 4 – Cyhoeddi Dyfarniadau Grantiau!

Rydym yn falch iawn i fod yn dyfarnu ein pedwerydd cylch o Grantiau’r Gronfa Grantiau Bychain – a dweud wrth bawb am yr holl brosiectau amrywiol a chyffrous sy’n cael eu cefnogi. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwneud cais. Unwaith eto, cafwyd llawer mwy o geisiadau nag yr oeddem yn gallu eu cefnogi.…

ARTS FACTORY FERNDALE

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi dyfarniad grant o £145,980 i’r fenter gymdeithasol yng Nglyn Rhedynnog, sef Arts Factory.  Dros y pedair blynedd nesaf, bydd y sefydliad yn gallu mynd â’i  weithgareddau menter i’r lefel nesaf – gan ei helpu i dyfu, dod yn gynaliadwy ac yn llawer llai dibynnol ar…

Astudiaeth Achos Cronfa Grantiau Bychain ar gyfer CYFEILLION CRAIG GWLADUS

Rhoesom grant o’r Gronfa Grantiau Bychain o £3750 i Gyfeillion Craig Gwladus ym mis Chwefror 2017. Mae eu prosiect bron wedi’i gwblhau bellach ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr.   Gallwch ddarllen rhagor am y grant hwn drwy edrych ar ein tudalen Astudiaethau Achos yn ogystal â’r newyddion diweddaraf ar lawer o grantiau eraill.

The Tired Mama Collection

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch i gyhoeddi grant Cronfa Weledigaeth  o £23,065.00 i The Tired Mama Collection – brand dillad arloesol sy’n tyfu (gyda chyfresi Cymraeg a Saesneg) wedi’u hanelu at famau a tadau blinedig… a’u babanod!    Wedi’i sefydlu flwyddyn yn ôl a’i redeg tan yn awr o gartref yr…

Hyfforddi gyda’n gilydd yn Nhreherbert – Grant Cronfa Weledigaeth: £22,561

Mae gan Glwb Rygbi Treherbert, a sefydlwyd ers dros 140 mlynedd, hanes glofaol hir. Caiff y clwb ei redeg gan wirfoddolwyr lleol er budd y gymuned leol. Mae’n chwarae rôl hollbwysig wrth wraidd bywyd pentref Treherbert, gan roi ffocws cymdeithasol bywiog ac annog a hyrwyddo rygbi fel gêm.   Tan nawr, roedd gan y clwb…

Cwrdd â’r Tîm – Bob Chapman

Enw? Bob Chapman Swydd gyda CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd? Un o chwe chyfarwyddwr y cwmni Swyddi Blaenorol (rydych eisiau dweud wrthym amdanynt)? Rwy’n weithiwr cynghori o ran crefft – treuliais 26 mlynedd yn gweithio gyda Chyngor ar Bopeth ac unedau hawliau lles awdurdodau lleol ac wedi hynny’n was sifil i gynllunio…