News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Mae Pen y Cymoedd yn falch o fod wedi cefnogi Marchnadoedd Lleol Treorci’n ddiweddar, busnes a leolir yn Nhreorci, Rhondda Fawr

Gyda grant o £12,885.20 gan y Gronfa Gweledigaeth. Mae Marchnadoedd Lleol Treorci’n rhedeg Marchnad Cynnyrch a Chrefftau Lleol ar yr 2il ddydd Sadwrn o bob mis, gan ddarparu cynnyrch lleol ffres a chrefftau a gynhyrchwyd yn lleol i gwsmeriaid. Hefyd, mae’n cynnig llwyfan am ffi cymedrol i fusnesau bach ac unig fasnachwyr lleol er mwyn…

Cwrdd â’r Tîm

Enw: Endaf Griffiths Swydd gyda CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: Rwy’n un o gyfarwyddwyr Wavehill: ymchwil gymdeithasol ac economaidd ac rydym wedi cael ein penodi i gynnal gwerthusiad annibynnol o Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, gan gwmpasu’r ffordd y mae’n cael ei rheoli yn ogystal â’r hyn sy’n cael ei gyflawni. Rwyf…

Mae 5ed rownd y Gronfa Grantiau Bychain nawr ar agor!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 11 Chwefror 2019. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a busnesau newydd/sy’n datblygu yn gymwys i ymgeisio am grantiau hyd at £5,000. Gallwch weld manylion yr holl brosiectau a gefnogwyd hyd yn hyn yma www.penycymoeddcic.cymru a darllen astudiaethau achos mwy manwl yma. Gellir gwneud cais ar-lein…

Dewch i ‘ ymweld â Threorci ‘!

Rydym wrth ein bodd o allu cefnogi Siambr Fasnach Treorci a’r cylch gyda grant o £24,904 o’n Cronfa Weledigaeth ar gyfer y fenter ‘ Visit Treorci ‘.  Mae’r grant yn gyfrwng i ddod â grwpiau cymunedol gweithgar a busnesau bywiog at ei gilydd, gyda’r nod o ddatgan wrth y byd pa mor wych yw Treorci,…

Cronfa Grantiau Bychain Rownd 4 – Cyhoeddi Dyfarniadau Grantiau!

Rydym yn falch iawn i fod yn dyfarnu ein pedwerydd cylch o Grantiau’r Gronfa Grantiau Bychain – a dweud wrth bawb am yr holl brosiectau amrywiol a chyffrous sy’n cael eu cefnogi. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwneud cais. Unwaith eto, cafwyd llawer mwy o geisiadau nag yr oeddem yn gallu eu cefnogi.…

ARTS FACTORY FERNDALE

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi dyfarniad grant o £145,980 i’r fenter gymdeithasol yng Nglyn Rhedynnog, sef Arts Factory.  Dros y pedair blynedd nesaf, bydd y sefydliad yn gallu mynd â’i  weithgareddau menter i’r lefel nesaf – gan ei helpu i dyfu, dod yn gynaliadwy ac yn llawer llai dibynnol ar…

Astudiaeth Achos Cronfa Grantiau Bychain ar gyfer CYFEILLION CRAIG GWLADUS

Rhoesom grant o’r Gronfa Grantiau Bychain o £3750 i Gyfeillion Craig Gwladus ym mis Chwefror 2017. Mae eu prosiect bron wedi’i gwblhau bellach ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr.   Gallwch ddarllen rhagor am y grant hwn drwy edrych ar ein tudalen Astudiaethau Achos yn ogystal â’r newyddion diweddaraf ar lawer o grantiau eraill.