News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Dyfarniadau Grant ar draws Pedwar o Gymoedd De Cymru!

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi pedwar dyfarniad grant gan y Gronfa Gweledigaeth gwerth cyfanswm o £748,579 ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae grantiau’r Gronfa Gweledigaeth yn cefnogi gweithgareddau sy’n cyflwyno amrywiaeth o fuddion i gymunedau lleol – gall busnesau, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol…

VALLEYS STEPS

£3,400 – MICRO FUND – FEB 2017 The mental health problem in RCT is significant – the prescribing rate of anti- depressants in the area is the largest in Wales by some margin – approaching one in six of the population. Valleys Steps was founded after an extensive and independent feasibility study by the Welsh Institute…

Pobl Ifanc ar y Blaen yn Nyffryn Afan

Rydym wrth ein boddau â chyhoeddi grant o £18,020 gan y Gronfa Gweledigaeth i’r Prosiect RECLAIM. Mae RECLAIM. yn fudiad arweinyddiaeth ieuenctid a newid cymdeithasol nodedig – elusen fach ond blaengar sy’n defnyddio ei phrofiad a llwyfan i gefnogi a galluogi i leisiau pobl ifainc gael eu clywed. Mae’r grant gan Gronfa Gymunedol Pen y…

Mae Drysau’r Gronfa Weledigaeth ar Agor!

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Gronfa Weledigaeth bellach ar agor a gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb! Mae’r Gronfa hon yn cynnig grantiau dros £5,000 (cyfalaf a/neu refeniw) i gefnogi gweithgareddau sy’n feiddgar, dychmygus, uchelgeisiol ac ychydig yn wahanol i’r arfer yn gyffredinol! Rydym yn chwilio am gynigion sydd â’r potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol…

Y Gronfa Grantiau Bychain Rownd 1

Mae rownd gyntaf ein dyfarniadau grant y Gronfa Grantiau Bychain bellach wedi’i gwblhau, ac roeddem yn falch o fod wedi cael ymateb enfawr – diolch i bawb a gyflwynodd geisiadau. Cawsom 122 o gynigion, yn gofyn am gyfanswm o £390,000. Gan mai dim ond £127,000 oedd gennym i’w ddyfarnu y tro hwn, roedd y gystadleuaeth…

Dyddiadau sesiynau galw heibio – mis Rhagfyr 2016 a mis Ionawr 2017

Os hoffech ddysgu mwy am y Gronfa neu os ydych yn bwriadu cyflwyno cais i’r Gronfa Grantiau Bychain neu Gronfa ‘Vision’, byddwn yn eich ardal chi yn ystod y ddau fis nesaf – galwch heibio i’n gweld!  Y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â ni a nodi pa ddyddiad a…

Cyflwyno’r tîm newydd!

Er mwyn cefnogi a rheoli’r Gronfa Gymunedol, mae aelodau Bwrdd Cwmni Buddiannau Cymunedol Pen-y-Cymoedd wedi bod yn brysur yn penodi dau aelod newydd o staff: Barbara Anglezarke yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Gronfa a hi sy’n gyfrifol am reoli’r Gronfa o ddydd i ddydd a darparu arweinyddiaeth strategol. Mae Barbara wedi rheoli rhaglenni grant yn y…

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen-y-Cymoedd yn barod i’w lansio

Ar 5 Rhagfyr, caiff y Gronfa Grantiau Bychain ei lansio a gwahoddir ceisiadau ar gyfer y cylch cyntaf. Sefydlwyd y Gronfa Grantiau Bychain er mwyn cynnig grantiau untro gwerth hyd at £5,000 i gefnogi agweddau pwysig ar fywyd cymunedol a helpu i ddatblygu menter.  Gall roi grant i brynu eitemau bach o gyfarpar, gweithgareddau ac…