News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

ARTS FACTORY FERNDALE

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi dyfarniad grant o £145,980 i’r fenter gymdeithasol yng Nglyn Rhedynnog, sef Arts Factory.  Dros y pedair blynedd nesaf, bydd y sefydliad yn gallu mynd â’i  weithgareddau menter i’r lefel nesaf – gan ei helpu i dyfu, dod yn gynaliadwy ac yn llawer llai dibynnol ar…

Astudiaeth Achos Cronfa Grantiau Bychain ar gyfer CYFEILLION CRAIG GWLADUS

Rhoesom grant o’r Gronfa Grantiau Bychain o £3750 i Gyfeillion Craig Gwladus ym mis Chwefror 2017. Mae eu prosiect bron wedi’i gwblhau bellach ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr.   Gallwch ddarllen rhagor am y grant hwn drwy edrych ar ein tudalen Astudiaethau Achos yn ogystal â’r newyddion diweddaraf ar lawer o grantiau eraill.

The Tired Mama Collection

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch i gyhoeddi grant Cronfa Weledigaeth  o £23,065.00 i The Tired Mama Collection – brand dillad arloesol sy’n tyfu (gyda chyfresi Cymraeg a Saesneg) wedi’u hanelu at famau a tadau blinedig… a’u babanod!    Wedi’i sefydlu flwyddyn yn ôl a’i redeg tan yn awr o gartref yr…

Hyfforddi gyda’n gilydd yn Nhreherbert – Grant Cronfa Weledigaeth: £22,561

Mae gan Glwb Rygbi Treherbert, a sefydlwyd ers dros 140 mlynedd, hanes glofaol hir. Caiff y clwb ei redeg gan wirfoddolwyr lleol er budd y gymuned leol. Mae’n chwarae rôl hollbwysig wrth wraidd bywyd pentref Treherbert, gan roi ffocws cymdeithasol bywiog ac annog a hyrwyddo rygbi fel gêm.   Tan nawr, roedd gan y clwb…

Cwrdd â’r Tîm – Bob Chapman

Enw? Bob Chapman Swydd gyda CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd? Un o chwe chyfarwyddwr y cwmni Swyddi Blaenorol (rydych eisiau dweud wrthym amdanynt)? Rwy’n weithiwr cynghori o ran crefft – treuliais 26 mlynedd yn gweithio gyda Chyngor ar Bopeth ac unedau hawliau lles awdurdodau lleol ac wedi hynny’n was sifil i gynllunio…

Dyfarniadau Grant ar draws Pedwar o Gymoedd De Cymru!

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi pedwar dyfarniad grant gan y Gronfa Gweledigaeth gwerth cyfanswm o £748,579 ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae grantiau’r Gronfa Gweledigaeth yn cefnogi gweithgareddau sy’n cyflwyno amrywiaeth o fuddion i gymunedau lleol – gall busnesau, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol…

VALLEYS STEPS

£3,400 – MICRO FUND – FEB 2017 The mental health problem in RCT is significant – the prescribing rate of anti- depressants in the area is the largest in Wales by some margin – approaching one in six of the population. Valleys Steps was founded after an extensive and independent feasibility study by the Welsh Institute…

Pobl Ifanc ar y Blaen yn Nyffryn Afan

Rydym wrth ein boddau â chyhoeddi grant o £18,020 gan y Gronfa Gweledigaeth i’r Prosiect RECLAIM. Mae RECLAIM. yn fudiad arweinyddiaeth ieuenctid a newid cymdeithasol nodedig – elusen fach ond blaengar sy’n defnyddio ei phrofiad a llwyfan i gefnogi a galluogi i leisiau pobl ifainc gael eu clywed. Mae’r grant gan Gronfa Gymunedol Pen y…

Mae Drysau’r Gronfa Weledigaeth ar Agor!

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Gronfa Weledigaeth bellach ar agor a gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb! Mae’r Gronfa hon yn cynnig grantiau dros £5,000 (cyfalaf a/neu refeniw) i gefnogi gweithgareddau sy’n feiddgar, dychmygus, uchelgeisiol ac ychydig yn wahanol i’r arfer yn gyffredinol! Rydym yn chwilio am gynigion sydd â’r potensial i wneud gwahaniaeth gwirioneddol…