Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

PyC yn Cefnogi Grwpiau i ffynnu – Côr Meibion Treorci
1024 410 rctadmin

Mae Côr Meibion Treorci yn enwog ar draws y byd am eu canu corawl hyfryd ac maent wedi eu lleoli yn Nhreorci ers 1947. Yn ogystal â llu o ddigwyddiadau, cyngherddau a pherfformiadau yn lleol maent bob amser wedi bod ag amserlen brysur o berfformio ledled y DU a thramor. Pan ddaethant at y gronfa…

Darllen mwy
Cymdeithas Gymunedol Gilgal – Grant Cronfa Micro – £2,098
1024 768 rctadmin

Ychydig llai na blwyddyn yn ôl fe wnaethom ddyfarnu Cronfa Ficro i glwb Coffi a Brecwast Gilgal. Nhw oedd y sefydliad cyntaf yng Nghwm Afan Uchaf i sefydlu Banc Bwyd a phan ddechreuodd cyfyngiadau’r pandemig godi, roeddent yn cydnabod bod angen rhywle diogel ar bobl yn y gymuned i ddod i gael sgwrs a dod…

Darllen mwy
Tonmawr RFC supported with grant of £5,908.50
1024 576 rctadmin

“This machine has enabled us to light scarify and collect surface debris and thatch enabling rainwater to permeate into existing drainage system allowing otherwise totally waterlogged surface to be playable transforming the usage for all age groups involved. It is important to state that games normally called off due to bad weather have gone ahead…

Darllen mwy
Y Sgowtiaid yn troi’n Wyrdd
913 720 rctadmin

Ym mis Medi 2023, cysylltodd y 13eg Grŵp Sgowtiaid Cwmgwrach â’r gronfa. A hwythau wedi eu sefydlu yn 1980 gyda tua 50 o aelodau a 12 o wirfoddolwyr, maen nhw’n grŵp cryf sy’n darparu gweithgareddau ardderchog i bobl ifanc yn yr ardal. Yn gynharach yn y flwyddyn, roedd Neuadd y Sgowtiaid wedi dioddef o ganlyniad i…

Darllen mwy
Cwlfert a Meithrin – Grant Cronfa Micro
1024 560 rctadmin

“Mae Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Cwmparc Uchaf a Deiliaid y Plotiau wrth eu bodd â’r prosiect.  Roedd gofyn am un dyfynbris yn unig yn gwneud y broses yn llawer haws.  Buom yn ffodus iawn i ddod o hyd i gontractwr a oedd yn fodlon ac yn gallu gwneud y gwaith a’i cwblhaodd i’n gofynion mewn modd…

Darllen mwy
Rhaglen Disgyblion Cydnerthol gydag Ymddiriedolaeth Ddatblygu Call of the Wild
649 723 rctadmin

“Diolch i arian a dderbyniwyd yn ddiweddar oddi wrth Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd, llwyddwyd i gyflenwi’r Rhaglen Cydnerthedd yn llwyddiannus i 26 o blant yn Ysgol Gynradd Cwmnedd. Dros gyfnod o bum diwrnod, gosodwyd cyfres o dasgau heriol i’r plant oedd yn gweithio fel rhan o dîm. Roedd ein tasg ‘Bore Da’…

Darllen mwy