Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

Cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772
1024 577 rctadmin

Ers 2017 rydym wedi cefnogi grwpiau chwaraeon gyda grantiau Cronfa Ficrofusnesau, cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772 O offer dawns a gymnasteg yng Nglynrhedynog ac Aberdâr i becynnau pêl-droed ac offer ym Mhentre, Glyn-nedd a Blaengwynfi. Clybiau Bowls yn Nhreherbert a Blaengwynfi, clybiau golff a nofio iau, saunas…

Darllen mwy
Cyllid ar gyfer Adeiladau Cymunedol
1024 535 rctadmin

During yr ymgynghoriad cychwynnol dywedodd y gymuned eu bod am i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: – Helpu i sicrhau bod mannau cymunedol yn cyd-fynd ag anghenion cymunedol (h.y. lle i bobl ifanc, canolfannau iechyd, mynediad i’r anabl ac ati) -Sicrhau bod adeiladau a mannau yn addas i’r diben ar draws ardal y…

Darllen mwy
Swyddi a Busnesau
1024 583 rctadmin

Pan ofynnodd Vattenfall i’r gymuned beth yr oeddent am ei gael gan Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, dyma rai o’r blaenoriaethau allweddol: Amrywiaeth o swyddi cynaliadwy o ansawdd Cynyddu cyfran y menywod economaidd weithgar Cymorth i fusnesau sydd â chost gweithwyr newydd Strydoedd mawr deniadol sy’n cael eu cadw’n dda Gwneud cyllid cychwyn busnes yn…

Darllen mwy
RHONDDA RADIO
1024 564 rctadmin

Yn ôl yn 2018, cynigiwyd trwydded FM lawn i radio Rhondda a chynigon ni grant Cronfa gweledigaeth o £5,850 iddynt i gefnogi proses, uwchraddiadau a chostau trosglwyddydd. Daethant yn ôl atom am grant Cronfa micro a dyfarnwyd £4,000 iddynt am eu prosiect fach FM i ddod â Rhondda radio i’r fach. Gyda dim ond un…

Darllen mwy
ASTUDIAETH ACHOS CRONFA MICRO
479 447 rctadmin

AFC Aberaman Roedd AFC Aberaman yn derbyn grant Cronfa micro o £2,297.25 i gefnogi hyfforddiant haf a pheth offer a chyfarpar. Roedd ganddynt ddwy flynedd anodd ac roedd ganddynt gynllun clir i gynnig hyfforddiant y tu allan i’r tymor ac offer a chyfarpar newydd i sicrhau bod chwaraewyr a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan ac yn…

Darllen mwy
ACT 1 Grŵp theatr
1024 569 rctadmin

Cronfa ficroward o £2,500 i gefnogi cynyrchiadau’r grŵp iau a’r Hydref ar gyfer y grwpiau ieuenctid a’r haf. Roedd hwn yn gais ardderchog gan grŵp a oedd yn gwasanaethu Rhondda uchaf-roedd ganddynt gynllun clir am werth 6 mis o gynyrchiadau a gweithgarwch ac roedd ganddynt arian cyfatebol sylweddol tuag at y prosiect. Roedd yr amserlen…

Darllen mwy