Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

WINDY DRAWS, WORKER’S GALLERY

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £635   Dyfarnwyd £635 i Worker’s Gallery tuag at brosiect ehangach a oedd wedi derbyn arian cyfatebol i redeg 3 gweithdy awyr agored dros 3 diwrnod ar ben Mynydd y Rhigos. Aliniodd y diwrnodau a’r Ŵyl Big Draw ryngwladol yn 2019.   Aeth y gweithdai â thros 30…

Darllen mwy
GRANT Y GRONFA MICRO £5000 I Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ymgeisiodd Cyfeillion Ysgol Gyfun Cwm Rhondda (yr ysgol uwchradd Gymraeg sy’n gwasanaethu Cymoedd y Rhondda) am gymorth gyda’r gost o gynnal perfformiad Cymraeg o Beauty and the Beast ym mhrif Theatr y Parc a’r Dâr ar ôl prynu hawliau perfformio Beauty and the Beast a threulio 3 mis dwys yn cyfieithu’r sioe gyfan – gan…

Darllen mwy
GRANT Y GRONFA MICRO £4,504 – MUSIC IN HOSPITALS AND CARE

Mae Music in Hospitals & Care (MiHC) yn elusen sy’n darparu sesiynau cerddoriaeth fyw ar gyfer pobl sy’n derbyn gofal. Mae’r prosiect hwn gan y Gronfa Grantiau Bychain wedi cyllido darpariaeth 16 o gyngherddau cerddoriaeth fyw ar draws 4 lleoliad cartref gofal yn llawn yng Nghymoedd Nedd, Afan, Rhondda Fawr a Chynon. Cynhaliwyd y sesiynau…

Darllen mwy
Grant gan y Gronfa Grantiau Bychain i Aelwyd Cwm Rhondda – £2976.08

Dyfarnodd Pen y Cymoedd grant gan y Gronfa Grantiau Bychain fel cyfraniad tuag at lety, teithio a gwisgoedd er mwyn i’r côr gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru a phrynu bysellfwrdd a chwyddseinydd. Roeddem yn hynod falch o’u gweld nhw ar y teledu a dymunwn lwyddiant parhaus iddynt. Sefydlwyd yr Aelwyd ym mis Ionawr 2018. Nid…

Darllen mwy
CYMDEITHAS RANDIROEDD GLYN-NEDD A’R CYLCH

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4998   “Fe adeiladom Academi Randiroedd i ddeiliaid plotiau ei defnyddio i storio cyfarpar ond hefyd ar gyfer y gymuned ehangach gan gynnwys dosbarthiadau a gweithdai ysgolion a Chanolfan Hyfforddiant Glyn-nedd. Mae fframwaith yr adeilad bellach wedi’i gwblhau, rydym wedi defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd partneriaeth ac mae’r…

Darllen mwy