Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma a hefyd beth mae cymunedau lleol a chenedlaethol wedi’i gyflawni.

CYFLOGAETH I BAWB CYMDEITHAS GYMUNEDOL CWMPARC

CYFLOGAETH I BAWB CYMDEITHAS GYMUNEDOL CWMPARC   Gyda’r grant hwn roedd y Neuadd Gymunedol yn gallu cyflogi gwirfoddolwr lleol i weithio am 20 awr yr wythnos yn eu Cyfleuster Caffi Cymunedol i alluogi’r Ganolfan i estyn oriau agor a darparu gwasanaeth cludfwyd cartref cynyddol i’r henoed a phobl llai abl yn y gymuned. Hyfforddwyd yr…

Darllen mwy
PICNIC YN Y PARC

CWMGWRACH YN SYMUD YMLAEN £800 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN Sefydlwyd y grŵp hwn ym mis Mai 2016, mae ganddi 5 aelod Pwyllgor a 12 gwirfoddolwr. Y llynedd gwnaethant godi £1500 trwy godi arian a chynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau llwyddiannus. Mae grwpiau eraill yn y pentref wedi cymryd rhan yn weithredol mewn rhedeg y digwyddiad ac…

Darllen mwy
CYFLOGI GWEITHIWR CYNNAL A CHADW PYLLAU GLYNCORRWG

CYFLOGI GWEITHIWR CYNNAL A CHADW PYLLAU GLYNCORRWG £5,000 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 O ganlyniad i egni ac ymrwymiad aelodau’r gymuned leol sy’n benderfynol o fanteisio i’r eithaf ar eu lleoliad tirwedd anhygoel, mae Pyllau a Chanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yn fyd-enwog. Mae’r Ganolfan yn ganolbwynt ystod helaeth o lwybrau wedi’u marcio ar…

Darllen mwy
Y PROSIECT NEXT STEPS

AMGUEDDFA GLOWYR DE CYMRU £4,808.37 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Yr amgueddfa hon oedd yr amgueddfa lofaol wreiddiol yn ne Cymru – fe’i sefydlwyd pan oedd diwydiant glo o hyd. Fe’i rhedir yn bennaf gan wirfoddolwyr sy’n cyn-lowyr, y maent yn dod â chyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd i’r prosiect a’r teithiau tywysedig.…

Darllen mwy
BOWLS +

BOWLS + TREHERBERT BOWLS CLUB £2793.61 – MICRO FUND – FEB 2017 The club is a real community resource in Treherbert, running regular and well-attended sessions for people of all ages. They have a strong junior section, work with tenants’ groups, provide after-match games and social events for families and older people in the pavilion.…

Darllen mwy
RHONDDA CIVIC SOCIETY

RHONDDA CIVIC SOCIETY £280 – MICRO FUND – FEB 2017 This was an established and well-presented small-scale initiative. The Rhondda Civic Society are working towards higher ambition and projects with greater impact in future years. Their ethos is “we shall leave this valley not less but greater. Beautiful and more beautiful than it was left…

Darllen mwy