Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

Update on Vision Funded Projects
804 673 rctadmin

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i lawer a blwyddyn ni allai neb fod wedi dychmygu sefyllfa lle byddai’r byd i gyd yn dod i stop. Caeodd grwpiau cymunedol eu drysau a’u sefydliadau, a gorfodwyd busnesau i addasu i ffyrdd newydd o weithio dros nos. Ymhlith yr anhrefn a ddaeth yn sgil COVID 19, daeth cymunedau…

Darllen mwy
GRANT MICRO-GRONFA I 24 AWR YN CYNNWYS GLANHAU MASNACHOL £2591.24
446 342 rctadmin

Yn 2018, sefydlwyd Glanhau Masnachol Clawr 24 Awr gyda’r nod o ymgymryd â chontractau glanhau masnachol ar draws RhCT, cael y busnes i gam proffidiol a chreu cyflogaeth, gyda hyfforddiant llawn, i bobl leol. Enillodd 24 Awr Cover Commercial Cleaning ddau gontract masnachol yn lleol, ond roeddent yn wynebu peidio â gallu ehangu fel yr…

Darllen mwy
Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BROSIECTAU A ARIENNIR GAN WELEDIGAETH
804 673 rctadmin

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i lawer a blwyddyn ni allai neb fod wedi dychmygu sefyllfa lle byddai’r byd i gyd yn dod i stop. Caeodd grwpiau cymunedol eu drysau a’u sefydliadau, a gorfodwyd busnesau i addasu i ffyrdd newydd o weithio dros nos. Ymhlith yr anhrefn a ddaeth yn sgil COVID 19, daeth cymunedau…

Darllen mwy
Grŵp Tenantiaid Llys Glenrhondda (Cyfeillion Bingo)
409 503 rctadmin

Bloc cymdeithas dai yw Glenrhondda Court yn Nhreherbert sy’n cynnwys 15 fflat i’r rhai dros 55 oed. Mae’r eiddo’n hygyrch ac mae ganddo lolfa gymunedol, golchdy a gardd. Rheolir yr adeilad gan RHA.   Sefydlwyd Grŵp Tenantiaid Llys Glenrhondda (Bingo Buddies), grŵp o breswylwyr yn yr eiddo, i helpu i gynnal boreau coffi rheolaidd a…

Darllen mwy
DIWEDDARIAD PROSIECT
490 478 rctadmin

RHA – Cysylltu Yn ystod y don gyntaf o COVID-19 yn 2020 cafodd ein haelodau cymunedol bregus a oedd yn gwarchod eu taro galetaf gan unigrwydd neu ddim yn gallu cysylltu â theulu a ffrindiau. Gyda chymaint yn gorfod cau eu drysau i ymwelwyr am gyfnod amhenodol, roedd yn golygu fel eu bod yn cael…

Darllen mwy
Grŵp Coetir Cymunedol Cwmaman
555 500 rctadmin

Grant Cronfa Ficrofusnesau – £3,941.60 Cyfarfu Meriel o’n Tîm Cefnogi Cymunedau â’r grŵp am y tro cyntaf ar ôl i’r PyC eu cyfeirio yn dilyn cais aflwyddiannus i’r gronfa. Yn ystod y cyfarfod dysgodd y cyfan amdanynt a’u syniadau – roedd ganddynt brosiect cymunedol amgylcheddol cadarn, realistig, cyffrous, sy’n pontio’r cenedlaethau. Gweithiodd Meriel gyda nhw…

Darllen mwy