Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

RHONDDA RADIO

Yn ôl yn 2018, cynigiwyd trwydded FM lawn i radio Rhondda a chynigon ni grant Cronfa gweledigaeth o £5,850 iddynt i gefnogi proses, uwchraddiadau a chostau trosglwyddydd. Daethant yn ôl atom am grant Cronfa micro a dyfarnwyd £4,000 iddynt am eu prosiect fach FM i ddod â Rhondda radio i’r fach. Gyda dim ond un…

Darllen mwy
ASTUDIAETH ACHOS CRONFA MICRO

AFC Aberaman Roedd AFC Aberaman yn derbyn grant Cronfa micro o £2,297.25 i gefnogi hyfforddiant haf a pheth offer a chyfarpar. Roedd ganddynt ddwy flynedd anodd ac roedd ganddynt gynllun clir i gynnig hyfforddiant y tu allan i’r tymor ac offer a chyfarpar newydd i sicrhau bod chwaraewyr a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan ac yn…

Darllen mwy
ACT 1 Grŵp theatr

Cronfa ficroward o £2,500 i gefnogi cynyrchiadau’r grŵp iau a’r Hydref ar gyfer y grwpiau ieuenctid a’r haf. Roedd hwn yn gais ardderchog gan grŵp a oedd yn gwasanaethu Rhondda uchaf-roedd ganddynt gynllun clir am werth 6 mis o gynyrchiadau a gweithgarwch ac roedd ganddynt arian cyfatebol sylweddol tuag at y prosiect. Roedd yr amserlen…

Darllen mwy
Cyfleuster chwaraeon awyr agored- cyfeillion ysgol gynradd Ynysfach yn Resolfen

Awardio £3,941.23 tuag at brosiect i greu cyfleuster chwaraeon Outdoor. Roedd marciau’r iard a’r ardal chwarae yn darparu man lle gallai’r plant ddysgu a chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a galluogi timau ysgol i ymarfer a datblygu sgiliau eu timau pêl-rwyd, pêl-fasged a phêl-droed. Cyn hynny roeddent yn teithio i gyfleuster y tu allan i…

Darllen mwy
WINDY DRAWS, WORKER’S GALLERY

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £635   Dyfarnwyd £635 i Worker’s Gallery tuag at brosiect ehangach a oedd wedi derbyn arian cyfatebol i redeg 3 gweithdy awyr agored dros 3 diwrnod ar ben Mynydd y Rhigos. Aliniodd y diwrnodau a’r Ŵyl Big Draw ryngwladol yn 2019.   Aeth y gweithdai â thros 30…

Darllen mwy
GRANT Y GRONFA MICRO £5000 I Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ymgeisiodd Cyfeillion Ysgol Gyfun Cwm Rhondda (yr ysgol uwchradd Gymraeg sy’n gwasanaethu Cymoedd y Rhondda) am gymorth gyda’r gost o gynnal perfformiad Cymraeg o Beauty and the Beast ym mhrif Theatr y Parc a’r Dâr ar ôl prynu hawliau perfformio Beauty and the Beast a threulio 3 mis dwys yn cyfieithu’r sioe gyfan – gan…

Darllen mwy