Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

GRANT Y GRONFA MICRO £4,504 – MUSIC IN HOSPITALS AND CARE

Mae Music in Hospitals & Care (MiHC) yn elusen sy’n darparu sesiynau cerddoriaeth fyw ar gyfer pobl sy’n derbyn gofal. Mae’r prosiect hwn gan y Gronfa Grantiau Bychain wedi cyllido darpariaeth 16 o gyngherddau cerddoriaeth fyw ar draws 4 lleoliad cartref gofal yn llawn yng Nghymoedd Nedd, Afan, Rhondda Fawr a Chynon. Cynhaliwyd y sesiynau…

Darllen mwy
Grant gan y Gronfa Grantiau Bychain i Aelwyd Cwm Rhondda – £2976.08

Dyfarnodd Pen y Cymoedd grant gan y Gronfa Grantiau Bychain fel cyfraniad tuag at lety, teithio a gwisgoedd er mwyn i’r côr gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru a phrynu bysellfwrdd a chwyddseinydd. Roeddem yn hynod falch o’u gweld nhw ar y teledu a dymunwn lwyddiant parhaus iddynt. Sefydlwyd yr Aelwyd ym mis Ionawr 2018. Nid…

Darllen mwy
CYMDEITHAS RANDIROEDD GLYN-NEDD A’R CYLCH

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4998   “Fe adeiladom Academi Randiroedd i ddeiliaid plotiau ei defnyddio i storio cyfarpar ond hefyd ar gyfer y gymuned ehangach gan gynnwys dosbarthiadau a gweithdai ysgolion a Chanolfan Hyfforddiant Glyn-nedd. Mae fframwaith yr adeilad bellach wedi’i gwblhau, rydym wedi defnyddio’r adeilad ar gyfer cyfarfodydd partneriaeth ac mae’r…

Darllen mwy
CYMDEITHAS THEATR GERDD SELSIG – HAIRSPRAY

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN: £5000.00   “Cefnogodd y grant Pen y Cymoedd ein cynhyrchiad o ‘Hairspray’ yn Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci.  Y prif wahaniaeth yn sgil derbyn y grant hwn oedd y gallem ddefnyddio golygfeydd, goleuadau a gwisgoedd proffesiynol, a barodd welliant aruthrol i’r cynhyrchiad.   Cymerodd 72 o bobl o…

Darllen mwy
CÔR MENYWOD DARE TO SING – YMLAEN AC I FYNY

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £1,720.00   Sefydlwyd Côr Merched Dare to Sing yn 2015 yng Nghwmdâr ac erbyn hyn mae mwy nag 80 o aelodau. Gofynnwyd i aelodau beth maent yn ei fwynhau am y côr, ac roedd y sylwadau a gyflwynwyd gyda’r cais yn deimladwy:   – Fel llawer o’r menywod, wedi bod drwy ganser,…

Darllen mwy