Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

CLWB GOLFF GLYN-NEDD YN GYRRU AM Y DYFODOL – £110,000
550 386 rctadmin

Wedi’i sefydlu yn 1931, er mwyn helpu i wireddu eu gweledigaeth ddatblygu, aethant i Ben y Cymoedd i helpu i gyflogi Cyfarwyddwr Golff a Chymorth Golff am dair blynedd ac roeddem wrth ein boddau i allu eu cefnogi gyda chyllid o £110,000. “Mae Clwb Golff Glyn-nedd wedi bod yn rhan o’r Gymuned Glyn-nedd a’r Cyffiniau…

Darllen mwy
CLWB RYGBI GLYN-NEDD – £74,593.50
535 388 rctadmin

Yn glwb sydd wrth galon ei gymuned go iawn, roedd y Prosiect Trawsnewid Cymunedol yn cynnwys ffensys ochr y cae a pherimedr newydd i amgáu’r maes chwarae, gosod wyneb newydd ar y maes parcio, ac adnewyddu’r safle. Roedd hwn yn brosiect uchelgeisiol ac yn ogystal ag arian PyC roedd ganddynt arian cyfatebol gan URC a’u…

Darllen mwy
CEFNOGI TWRISTIAETH
545 378 rctadmin

DARE VALLEY TROUT FISHERY Mae perchennog Dare Valley Trout Fishery Neil wedi ymweld â llynnoedd pysgota ledled y DU a gallai weld y potensial enfawr mewn cronfa ddŵr segur ym Mharc Gwledig Cwm Dâr i gynnig rhywbeth gwahanol i bobl sy’n byw gerllaw a thu hwnt. Cysylltodd â PyC am gymorth i ddatblygu’r llyn a’r…

Darllen mwy
IRONWORX Ltd – Astudiaeth Achos
1024 683 rctadmin

Gyda chefnogaeth grant/benthyciad cymysgedd o £74,950 gan Ben y Cymoedd Nôl ar ddechrau 2021 fe wnaethon ni gefnogi Morgan dyn lleol gyda’i freuddwyd i agor campfa a chanolfan ffitrwydd. Mae Campfa IronWorX yn cynnig cyfleuster ffitrwydd o’r radd flaenaf gyda lle, offer a gwybodaeth wedi’i ddylunio’n arbennig. Mae’n hybu iechyd, ffitrwydd a llesiant yn y…

Darllen mwy
Ariannu Cyfeillion Glynrhedynog a Blaenllechau – Grant Cronfa Micro £4,740
806 401 rctadmin

“Yn ogystal â hwyl y digwyddiad a’r gymuned yn dod at ei gilydd, fe wnaethom gefnogi hyn gan mai ychydig o grwpiau a busnesau lleol oedd hwn yn dod at ei gilydd i dynnu mwy o bobl i’r dref ac i helpu pobl i weld yr hyn sydd ar gael yn eu hardal ac yw…

Darllen mwy
Ysgol Gynradd Ynys-fach – Siop y Ddraig Goch
1024 772 rctadmin

Dyfarniad: £5,000 gan Ben y Cymoedd ar gyfer decking, ardal patio, tanysgrifiad blynyddol ffarwel, arwyddion a thŷ gwydr “Ry’n ni wedi cysylltu â’r U nder y prosiect S ky ac roedd gennym ni GroundWorks i mewn hefyd i helpu gyda phlannu perlysiau, ffrwythau a llysiau. Dysgodd y disgyblion lawer am gynaliadwyedd gan ddeall pwysigrwydd lleihau…

Darllen mwy