Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

Prydau bwyd Cymunedol

NODDFA COMMUNITY CENTRE – GLYNCORRWG £2,500 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Nod y cais hwn oedd cefnogi darpariaeth prydau bwyd i’r gymuned leol o’r ganolfan ymhellach trwy brynu a gosod peiriant golchi llestri. Mae’r Gymdeithas Arlwyo Gofal Genedlaethol (NACC) yn teimlo bod tanfuddsoddi’n peri risg i bobl oedrannus ac yn rhoi pwysau diangen…

Darllen mwy
VALLEYS KIDS PENYRGHENGLYN PROSIEC

VALLEYS KIDS PENYRGHENGLYN PROSIECT £3,300 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Roedd hwn yn gais a gyflwynwyd ac a ddyfeisiwyd yn dda ar gyfer swm cymharol fach. Rhyngddynt, cyrhaeddodd y tair rhaglen bobl o bob oedran ac roedd ganddynt y potensial i wneud gwir wahaniaeth i’r rhai sy’n cymryd rhan. Mae hyn yn gweddu…

Darllen mwy
CYNHYRCHIAD O SOUTH PACIFIC

SHOWCASE SIOGERDD £3,045 CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Mae Sioegerdd yn un o’r nifer bach o elusennau cofrestredig sy’n gweithio gyda phlant trwy gyfrwng y celfyddydau perfformio yng Nghwm Cynon. Er bod y nifer o gymdeithasau drama a cherddoriaeth yn dirywio o hyd, mae Sioegerdd yn parhau i ddarparu cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer pobl…

Darllen mwy
Clwb Celfyddydau Fane

£750 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Mae gan Glwb Celfyddydau Fane – a sefydlwyd yn 2014, 12 aelod a’i nodau yw hybu cymryd rhan yn y celfyddydau, gwella rhyngweithio cymdeithasol, hunan-barch a hyder. Dyma’r unig glwb celfyddydau yng Nghwm Nedd Uchaf, wedi’i leoli yng Nghanolfan Hyfforddiant Glyn-nedd. Maent yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd yn…

Darllen mwy
Gŵyl Gerddoriaeth Cwmaman

£5,000 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Dyma ddigwyddiad lleol unigryw a drefnir yn dda, sy’n darparu cyfleoedd i gerddorion lleol berfformio, ac sy’n rhoi hwb i’r economi leol. Cadarnhaodd y lleoliadau, tafarndai a Top Club, y llynedd fod eu trosiant dros benwythnos yr ŵyl yn sylweddol ac yn hwb pwysig iddynt yn ystod…

Darllen mwy
CYMDEITHAS TWNNEL Y RHONDDA

CYMDEITHAS TWNNEL Y RHONDDA £3,750 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017   Dyma grŵp a phrosiect proffil uchel yng Nghwm Rhondda, sydd hefyd â chysylltiadau cryfion yng Nghwm Afan Uchaf. Mae’r aelodau pwyllgor yn angerddol dros botensial y Twnnel i gyfrannu at adfywio lleol a thwristiaeth – a cheir enghreifftiau da o hyn yn…

Darllen mwy