Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

CYFLOGI GWEITHIWR CYNNAL A CHADW PYLLAU GLYNCORRWG

CYFLOGI GWEITHIWR CYNNAL A CHADW PYLLAU GLYNCORRWG £5,000 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 O ganlyniad i egni ac ymrwymiad aelodau’r gymuned leol sy’n benderfynol o fanteisio i’r eithaf ar eu lleoliad tirwedd anhygoel, mae Pyllau a Chanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yn fyd-enwog. Mae’r Ganolfan yn ganolbwynt ystod helaeth o lwybrau wedi’u marcio ar…

Darllen mwy
Y PROSIECT NEXT STEPS

AMGUEDDFA GLOWYR DE CYMRU £4,808.37 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Yr amgueddfa hon oedd yr amgueddfa lofaol wreiddiol yn ne Cymru – fe’i sefydlwyd pan oedd diwydiant glo o hyd. Fe’i rhedir yn bennaf gan wirfoddolwyr sy’n cyn-lowyr, y maent yn dod â chyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd i’r prosiect a’r teithiau tywysedig.…

Darllen mwy
BOWLS +

BOWLS + TREHERBERT BOWLS CLUB £2793.61 – MICRO FUND – FEB 2017 The club is a real community resource in Treherbert, running regular and well-attended sessions for people of all ages. They have a strong junior section, work with tenants’ groups, provide after-match games and social events for families and older people in the pavilion.…

Darllen mwy
RHONDDA CIVIC SOCIETY

RHONDDA CIVIC SOCIETY £280 – MICRO FUND – FEB 2017 This was an established and well-presented small-scale initiative. The Rhondda Civic Society are working towards higher ambition and projects with greater impact in future years. Their ethos is “we shall leave this valley not less but greater. Beautiful and more beautiful than it was left…

Darllen mwy
HOT JAM PRIMARY MUSIC WORKSHOPS

HOT JAM £4,300 – MICRO FUND – FEB 2017 This application was to run a series of rock, jazz and pop music workshops. The business would take a 4-piece band into 15 schools and educate, enthuse and inspire through a structured concert / workshop tackling a wide variety of music genres. Pupils would be encouraged to…

Darllen mwy
GRANTON STREET RHONDDA ROAD

THEATR AVANT £5,000 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Mae Avant Cymru’n gwmni a sefydlwyd yn ddiweddar yng Nghwm Rhondda, gan ddod â chynyrchiadau a chyfleoedd theatr perthnasol a chyffrous i’r ardal. Mae’r cwmni’n aelod o gymuned Theatr Genedlaethol Cymru ac yn cynnig celf, dawns, drama a cherddoriaeth mewn amrywiaeth o gynyrchiadau, gweithdai a…

Darllen mwy