PyC yn Cefnogi Grwpiau i ffynnu – Côr Meibion Treorci

1024 410 rctadmin

Mae Côr Meibion Treorci yn enwog ar draws y byd am eu canu corawl hyfryd ac maent wedi eu lleoli yn Nhreorci ers 1947.

Yn ogystal â llu o ddigwyddiadau, cyngherddau a pherfformiadau yn lleol maent bob amser wedi bod ag amserlen brysur o berfformio ledled y DU a thramor.

Pan ddaethant at y gronfa yn gynnar yn 2023 roedd angen rhywfaint o help arnynt i osod Côr Meibion Treorci yn ôl yn gadarn ar lwyfan y byd ar ôl blwyddyn heriol yn dychwelyd o Covid. Roedd y pandemig wedi lleihau eu niferoedd ac wedi effeithio’n wael ar eu gallu i berfformio a chodi eu harian eu hunain.

Dyfarnwyd £3,000 iddynt i’w helpu gyda theithio ar gyfer eu tua 20 o ymrwymiadau yn ystod 2023.

Bellach mae ganddyn nhw bron i 100 o aelodau eto ac maen nhw’n ôl ar seiliau cadarn, gan newydd ddychwelyd o ddwy daith dramor lwyddiannus ym mis Mawrth/Ebrill 2024 i Monaco a Florida lle gwerthwyd pob tocyn i’r cyngherddau a buont yn llysgenhadon balch i Gymru.