CYFLEOEDD ARIANNU

Dysgwch mwy am y Gyfleoedd Ariannu Cronfa Pen y Cymoedd

Arrianu

Ein Cyfleoedd Ariannu

Mae pobl leol eu hunain wedi diffinio blaenoriaethau ar gyfer y Gronfa – gallwch ddarllen amdanynt yn ein Prosbectws. Gan bydd y Gronfa yma am yr 20 mlynedd nesaf gallwn gefnogi gweithgareddau er lles y gymuned yn awr, tra’n cynllunio hefyd ar gyfer y tymor hir.

Cyfleoedd Cyfartal i gymryd rhan
Dylai fod croeso i unrhyw un sydd am gymryd rhan wneud hynny, oni bai bod rhesymau clir pam nad yw hyn yn bosib (e.e. mae’r gweithgaredd neu wasanaeth dim ond ar gyfer menywod, pobl ifainc neu bobl hŷn), dylai eich dogfen lywodraethu a pholisïau egluro hyn. Gallwch ddarllen ein polisi Cyfle Cyfartal yma.

Cronfa Grantiau Bychain
150 150 rctadmin

Cyhoeddir canlyniadau Cylch 10 ym mis Hydref 2021 a bydd 11eg rownd y Gronfa Micro yn agor ar Ragfyr 1 2021 gyda’r dyddiad cau o ganol mis Chwefror Cynhelir dwy rownd o’r Gronfa Grantiau Bychain bob blwyddyn – mae un yn agor ar 1 Mehefin ac yn cau yng nghanol mis Awst ac mae’r llall…

Darllen mwy
Y Gronfa Gweledigaeth
150 150 rctadmin

Y Gronfa Gweledigaeth   Mae’r Gronfa Gweledigaeth yn cynnig grantiau dros £5,000 (cyfalaf a/neu refeniw) i gefnogi gweithgareddau sy’n helpu cyflwyno un neu fwy o’r blaenoriaethau a ddisgrifir ym Mhrosbectws y Gronfa. Gall busnesau newydd a datblygol, grwpiau sector gwirfoddol a chymunedol i gyd ymgeisio. Er nad yw cyrff sector cyhoeddus yn gymwys, rydym yn…

Darllen mwy