Lawrlwythiadau

Croeso i’n tudalen lawrlwythiadau, yma gallwch lawrlwytho ein holl ffurflenni, arweiniad, prosbectws ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill.

PROSPECTUS

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa gan ddilyn ymgynghori helaeth yn lleol. Mae’n darparu ein fframwaith cychwynnol ac fe gaiff ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Rydym eisiau cefnogi arloesedd, datblygu sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed am eich syniadau a’u trafod!

ARDAL O FUDD
Gan mwyaf, y cymunedau sy’n gymwys i dderbyn cefnogaeth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan Rhondda a Chynon. Rhestrir y trefi a phentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa yma. Os ydych yn ansicr a yw syniad eich sefydliad neu gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni.

Cronfa Grantiau Bychain

Mae 5ed rownd y Gronfa Grantiau Bychain nawr ar agor – Gellir gwneud cais ar-lein nawr yma

Ble fyddwn ni nesaf?
  1. Sesiynau Cymorth i Ddod