Lawrlwythiadau

Croeso i’n tudalen lawrlwythiadau, yma gallwch lawrlwytho ein holl ffurflenni, arweiniad, prosbectws ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill.

PROSPECTUS

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa gan ddilyn ymgynghori helaeth yn lleol. Mae’n darparu ein fframwaith cychwynnol ac fe gaiff ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Rydym eisiau cefnogi arloesedd, datblygu sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed am eich syniadau a’u trafod!

ARDAL O FUDD
ARDAL O FUDD MAP
Gan mwyaf, y cymunedau sy’n gymwys i dderbyn cefnogaeth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan Rhondda a Chynon.
Os ydych yn ansicr a yw syniad eich sefydliad neu gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni.

Cronfa Grantiau Bychain

Mae’r 8fed rownd ar agor rhwng Mehefin 1af ac Awst 17eg. Gallwch wneud cais ar-lein yma:

DYDDIADAU ALLWEDDOL 2020

DYDDIADAU ALLWEDDOL 2021

Mae’r gronfa Vision yn dal ar agor a gallwch wneud cais ar-lein ond rhaid i chi drafod eich cynnig gyda thîm staff Pen y Cymoedd yn gyntaf.
Mae’n debygol y caiff llinell amser ceisiadau a phenderfyniadau eu hymestyn gan y bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi eleni i gynorthwyo sefydliadau a busnesau i adennill o effaith COVID-19. Gallwn drafod yr amserlen gyda chi.

DYDDIADAU ALLWEDDOL 2020
DYDDIADAU ALLWEDDOL 2021