Lawrlwythiadau

Croeso i’n tudalen lawrlwythiadau, yma gallwch lawrlwytho ein holl ffurflenni, arweiniad, prosbectws ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill.

PROSPECTUS

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa gan ddilyn ymgynghori helaeth yn lleol. Mae’n darparu ein fframwaith cychwynnol ac fe gaiff ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Rydym eisiau cefnogi arloesedd, datblygu sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed am eich syniadau a’u trafod!

ARDAL O FUDD
ARDAL O FUDD MAP
Gan mwyaf, y cymunedau sy’n gymwys i dderbyn cefnogaeth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan Rhondda a Chynon.
Os ydych yn ansicr a yw syniad eich sefydliad neu gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni.

Cronfa Grantiau Bychain

CRONFA GWELEDIGAETH

Gallwch wneud cais ar-lein yma pan fydd pob rownd yn agor https://penycymoedd.flexigrant.com/

Rhaid i chi gysylltu â ni a siarad â ni cyn dechrau cais am gronfa weledigaeth.

Amserlen Ymgeisio a Dyddiadau Allweddol 2019