Lawrlwythiadau

Croeso i’n tudalen lawrlwythiadau, yma gallwch lawrlwytho ein holl ffurflenni, arweiniad, prosbectws ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill.

PROSPECTUS

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa gan ddilyn ymgynghori helaeth yn lleol. Mae’n darparu ein fframwaith cychwynnol ac fe gaiff ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Rydym eisiau cefnogi arloesedd, datblygu sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed am eich syniadau a’u trafod!

ARDAL O FUDD
ARDAL O FUDD MAP

Gan mwyaf, y cymunedau sy’n gymwys i dderbyn cefnogaeth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan Rhondda a Chynon.

Os ydych yn ansicr a yw syniad eich sefydliad neu gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni.

CRONFA MICRO

Mae dwy rownd o Gronfa Micro y flwyddyn – mae un yn agor ar Fehefin 1af ac yn cau ganol Awst ac mae un yn agor ar Ragfyr 1af ac yn cau ganol Chwefror.

AMSERLEN YMGEISIO A DYDDIADAU ALLWEDDOL

Y GRONFA GWELEDIGAETH

Mae’r gronfa Vision yn dal ar agor a gallwch wneud cais ar-lein ond rhaid i chi drafod eich cynnig gyda thîm staff Pen y Cymoedd yn gyntaf.

AMSERLEN YMGEISIO A DYDDIADAU ALLWEDDOL