Cymdeithas Gymunedol Gilgal – Grant Cronfa Micro – £2,098

1024 768 rctadmin

Ychydig llai na blwyddyn yn ôl fe wnaethom ddyfarnu Cronfa Ficro i glwb Coffi a Brecwast Gilgal. Nhw oedd y sefydliad cyntaf yng Nghwm Afan Uchaf i sefydlu Banc Bwyd a phan ddechreuodd cyfyngiadau’r pandemig godi, roeddent yn cydnabod bod angen rhywle diogel ar bobl yn y gymuned i ddod i gael sgwrs a dod i arfer â bod gyda phobl eraill eto a rhoddodd hyn ynghyd ag argyfwng costau byw y syniad iddynt ddechrau clwb coffi a brecwast fforddiadwy.

Yn cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr , mae’r Clwb Coffi a Brecwast wythnosol yn darparu man cymdeithasol cynnes a chyfeillgar i drigolion lleol. Mae ar sail rhodd fel nad yw arian yn rhwystr i’r rhai sy’n mynychu.

Mae’r Clwb Coffi yn rhedeg 51 wythnos y flwyddyn (dim ond cymryd hoe ar wythnos Nadolig) ac roedd eisoes yn denu hyd at 50 o drigolion lleol (dynion yn bennaf) bob wythnos. Mae ganddynt 6 gwirfoddolwr yn rhedeg y clwb bob dydd Iau ac maent wedi ymrwymo i barhau â hyn fel ag y mae:

  • Yn lleihau unigrwydd yn eu cymuned (yn enwedig ymhlith dynion hŷn)
  • Mae’n caniatáu i fynychwyr gyfarfod â’r rhai sy’n mynychu a chwrdd â mynychwyr newydd yn rheolaidd, gan gynyddu cyfleoedd cymdeithasol.
  • Yn darparu prydau fforddiadwy

“Mae’r rhai sy’n mynychu’n mwynhau’r cwmni, yn dychwelyd yn rheolaidd ac mae yna geisiadau cyson am fwy o gyfleoedd fel hyn. Mae gennym grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr a rhoddion