Straeon llwyddiant

DIWEDDARIAD AR GRANT Y GRONFA FICRO-GRONFA I VISION ELECTRONIC SECURITY SOLUTIONS – £4,400

1024 576 rctadmin

Sefydlwyd Vision Electronic Security Solutions ym mis Ebrill 2021 gyda’r nod o ddarparu atebion diogelwch dibynadwy, fforddiadwy a phroffesiynol i gartrefi a busnesau ledled De Cymru a thu hwnt. Roeddent…

Darllen mwy

Cyllid Cymunedol yn cefnogi cyfleuster teuluol newydd yn ardal elevatedir Parc Aberdâr

759 556 rctadmin

Yn ôl yn 2018, fe gysylltodd Cyfeillion Parc Aberdâr â ni gyda chynllun beiddgar i greu sblashpad yn lleoliad prydferth Parc Aberdâr. Roedd ganddynt: 1. Gweithio gydag awdurdod lleol ar…

Darllen mwy

Gwlyptiroedd Cwmbach

1024 605 rctadmin

Mae Gwlyptiroedd Cymunedol Cwmbach yn safle 11 hectar sy’n cynnwys morlynnoedd a phorfeydd gwlyb. Mae gan y safle hwn gymysgedd o gors, glaswelltir, swamp, dŵr agored, coetir, prysgwydd ac mae’n…

Darllen mwy

Hwb Rhondda i Gyn-filwyr

1024 648 rctadmin

Mae Hwb Rhondda i Gyn-filwyr yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i helpu cyn-bersonél y lluoedd arfog yn y Rhondda a’r cymoedd cyfagos, sydd neu mewn perygl o fod yn ddigartref.…

Darllen mwy

Casgliad Celfyddydau Cam – Grant Micro Fund

1024 576 rctadmin

Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2021, cyflwynodd Casgliadau Celfyddydau’r Cyfnod 5 perfformiad clasurol byw, yn bersonol ac ar-lein, yn gwbl rhad ac am ddim i bobl sy’n byw yn…

Darllen mwy

Gwobr Cronfa Weledigaeth i AFC Llwydcoed – £25,000 – Adrodd Etifeddiaeth

1024 512 rctadmin

Mae’r Clwb wedi bod wrth wraidd y gymuned ers iddo ddechrau 87 mlynedd yn ôl. Fe’i ffurfiwyd allan o’r gymuned lofaol a chan y gymuned lofaol ac mae bob amser…

Darllen mwy

GRANT CRONFA MICRO I FFOTOGRAFFIAETH PHILIP WARREN – STIWDIO LOFT £3,039.80

1024 576 rctadmin

Mae Philip Warren Photography wedi bod yn cipio eiliadau arbennig cyplau hapus ers 2007. Gyda dim ond ei hun yn gweithio yn y busnes, fe wnaeth logi lle ar Stryd…

Darllen mwy

Cyn-filwyr y Cymoedd – Grant Micro-Gronfa – £4,939.96

1024 576 rctadmin

Wedi’i leoli ychydig y tu allan i ardal y gronfa, ni allwn ystyried prosiectau cyfalaf ond gan eu bod yn unigryw yn yr hyn y maent yn ei gynnig yn…

Darllen mwy

MICRO FUND GRANT OF £4976.00 TO RHONDDA NETBALL

1024 576 rctadmin

In September 2020 we supported Rhondda Netball with a Micro Fund grant of £4976 to support coaching salaries and training/development. Obviously the pandemic had a devastating impact on sport participation…

Darllen mwy

DATHLU DIWRNOD ENTREPRENEURIAETH MENYWOD 2021

1024 576 rctadmin

Wrth i ni ddathlu Diwrnod Entrepreneuriaeth Menywod, cawn ein hatgoffa o rai o’r prosiectau a’r busnesau anhygoel, a sefydlwyd neu a flaenwyd gan fenywod gwych, sydd wedi cael cefnogaeth gan…

Darllen mwy