Straeon llwyddiant

Cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772

1024 577 rctadmin

Ers 2017 rydym wedi cefnogi grwpiau chwaraeon gyda grantiau Cronfa Ficrofusnesau, cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772 O offer dawns a gymnasteg yng…

Darllen mwy

Cyllid ar gyfer Adeiladau Cymunedol

1024 535 rctadmin

During yr ymgynghoriad cychwynnol dywedodd y gymuned eu bod am i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: – Helpu i sicrhau bod mannau cymunedol yn cyd-fynd ag anghenion cymunedol…

Darllen mwy

Swyddi a Busnesau

1024 583 rctadmin

Pan ofynnodd Vattenfall i’r gymuned beth yr oeddent am ei gael gan Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, dyma rai o’r blaenoriaethau allweddol: Amrywiaeth o swyddi cynaliadwy o ansawdd Cynyddu cyfran…

Darllen mwy

RHONDDA RADIO

1024 564 rctadmin

Yn ôl yn 2018, cynigiwyd trwydded FM lawn i radio Rhondda a chynigon ni grant Cronfa gweledigaeth o £5,850 iddynt i gefnogi proses, uwchraddiadau a chostau trosglwyddydd. Daethant yn ôl…

Darllen mwy

ASTUDIAETH ACHOS CRONFA MICRO

479 447 rctadmin

AFC Aberaman Roedd AFC Aberaman yn derbyn grant Cronfa micro o £2,297.25 i gefnogi hyfforddiant haf a pheth offer a chyfarpar. Roedd ganddynt ddwy flynedd anodd ac roedd ganddynt gynllun…

Darllen mwy

ACT 1 Grŵp theatr

1024 569 rctadmin

Cronfa ficroward o £2,500 i gefnogi cynyrchiadau’r grŵp iau a’r Hydref ar gyfer y grwpiau ieuenctid a’r haf. Roedd hwn yn gais ardderchog gan grŵp a oedd yn gwasanaethu Rhondda…

Darllen mwy

Cyfleuster chwaraeon awyr agored- cyfeillion ysgol gynradd Ynysfach yn Resolfen

1024 579 rctadmin

Awardio £3,941.23 tuag at brosiect i greu cyfleuster chwaraeon Outdoor. Roedd marciau’r iard a’r ardal chwarae yn darparu man lle gallai’r plant ddysgu a chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a…

Darllen mwy

WINDY DRAWS, WORKER’S GALLERY

1024 645 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £635   Dyfarnwyd £635 i Worker’s Gallery tuag at brosiect ehangach a oedd wedi derbyn arian cyfatebol i redeg 3 gweithdy awyr agored…

Darllen mwy

GRANT Y GRONFA MICRO £5000 I Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

599 757 rctadmin

Ymgeisiodd Cyfeillion Ysgol Gyfun Cwm Rhondda (yr ysgol uwchradd Gymraeg sy’n gwasanaethu Cymoedd y Rhondda) am gymorth gyda’r gost o gynnal perfformiad Cymraeg o Beauty and the Beast ym mhrif…

Darllen mwy

GRANT Y GRONFA MICRO £4,504 – MUSIC IN HOSPITALS AND CARE

564 729 rctadmin

Mae Music in Hospitals & Care (MiHC) yn elusen sy’n darparu sesiynau cerddoriaeth fyw ar gyfer pobl sy’n derbyn gofal. Mae’r prosiect hwn gan y Gronfa Grantiau Bychain wedi cyllido…

Darllen mwy