Straeon llwyddiant

Grŵp Tenantiaid Llys Glenrhondda (Cyfeillion Bingo)

409 503 rctadmin

Bloc cymdeithas dai yw Glenrhondda Court yn Nhreherbert sy’n cynnwys 15 fflat i’r rhai dros 55 oed. Mae’r eiddo’n hygyrch ac mae ganddo lolfa gymunedol, golchdy a gardd. Rheolir yr…

Darllen mwy

DIWEDDARIAD PROSIECT

490 478 rctadmin

RHA – Cysylltu Yn ystod y don gyntaf o COVID-19 yn 2020 cafodd ein haelodau cymunedol bregus a oedd yn gwarchod eu taro galetaf gan unigrwydd neu ddim yn gallu…

Darllen mwy

Grŵp Coetir Cymunedol Cwmaman

555 500 rctadmin

Grant Cronfa Ficrofusnesau – £3,941.60 Cyfarfu Meriel o’n Tîm Cefnogi Cymunedau â’r grŵp am y tro cyntaf ar ôl i’r PyC eu cyfeirio yn dilyn cais aflwyddiannus i’r gronfa. Yn…

Darllen mwy

Ariannu Gweithgareddau Creadigol a Diwylliannol

965 764 rctadmin

Maediwydiannau celf, diwylliant, cerddoriaeth a chreadigol yn wynebu cyfnod anodd iawn wrth iddynt geisio goroesi effaith pandemig. Roeddem o’r farn y byddai hwn yn amser da i gofio’r grwpiau a’r…

Darllen mwy

Cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772

1024 577 rctadmin

Ers 2017 rydym wedi cefnogi grwpiau chwaraeon gyda grantiau Cronfa Ficrofusnesau, cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772 O offer dawns a gymnasteg yng…

Darllen mwy

Cyllid ar gyfer Adeiladau Cymunedol

1024 535 rctadmin

During yr ymgynghoriad cychwynnol dywedodd y gymuned eu bod am i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: – Helpu i sicrhau bod mannau cymunedol yn cyd-fynd ag anghenion cymunedol…

Darllen mwy

Swyddi a Busnesau

1024 583 rctadmin

Pan ofynnodd Vattenfall i’r gymuned beth yr oeddent am ei gael gan Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, dyma rai o’r blaenoriaethau allweddol: Amrywiaeth o swyddi cynaliadwy o ansawdd Cynyddu cyfran…

Darllen mwy

RHONDDA RADIO

1024 564 rctadmin

Yn ôl yn 2018, cynigiwyd trwydded FM lawn i radio Rhondda a chynigon ni grant Cronfa gweledigaeth o £5,850 iddynt i gefnogi proses, uwchraddiadau a chostau trosglwyddydd. Daethant yn ôl…

Darllen mwy

ASTUDIAETH ACHOS CRONFA MICRO

479 447 rctadmin

AFC Aberaman Roedd AFC Aberaman yn derbyn grant Cronfa micro o £2,297.25 i gefnogi hyfforddiant haf a pheth offer a chyfarpar. Roedd ganddynt ddwy flynedd anodd ac roedd ganddynt gynllun…

Darllen mwy

ACT 1 Grŵp theatr

1024 569 rctadmin

Cronfa ficroward o £2,500 i gefnogi cynyrchiadau’r grŵp iau a’r Hydref ar gyfer y grwpiau ieuenctid a’r haf. Roedd hwn yn gais ardderchog gan grŵp a oedd yn gwasanaethu Rhondda…

Darllen mwy