Straeon llwyddiant

CLWB GOLFF GLYN-NEDD YN GYRRU AM Y DYFODOL – £110,000

550 386 rctadmin

Wedi’i sefydlu yn 1931, er mwyn helpu i wireddu eu gweledigaeth ddatblygu, aethant i Ben y Cymoedd i helpu i gyflogi Cyfarwyddwr Golff a Chymorth Golff am dair blynedd ac…

Darllen mwy

CLWB RYGBI GLYN-NEDD – £74,593.50

535 388 rctadmin

Yn glwb sydd wrth galon ei gymuned go iawn, roedd y Prosiect Trawsnewid Cymunedol yn cynnwys ffensys ochr y cae a pherimedr newydd i amgáu’r maes chwarae, gosod wyneb newydd…

Darllen mwy

CEFNOGI TWRISTIAETH

545 378 rctadmin

DARE VALLEY TROUT FISHERY Mae perchennog Dare Valley Trout Fishery Neil wedi ymweld â llynnoedd pysgota ledled y DU a gallai weld y potensial enfawr mewn cronfa ddŵr segur ym…

Darllen mwy

IRONWORX Ltd – Astudiaeth Achos

1024 683 rctadmin

Gyda chefnogaeth grant/benthyciad cymysgedd o £74,950 gan Ben y Cymoedd Nôl ar ddechrau 2021 fe wnaethon ni gefnogi Morgan dyn lleol gyda’i freuddwyd i agor campfa a chanolfan ffitrwydd. Mae…

Darllen mwy

Ariannu Cyfeillion Glynrhedynog a Blaenllechau – Grant Cronfa Micro £4,740

806 401 rctadmin

“Yn ogystal â hwyl y digwyddiad a’r gymuned yn dod at ei gilydd, fe wnaethom gefnogi hyn gan mai ychydig o grwpiau a busnesau lleol oedd hwn yn dod at…

Darllen mwy

Ysgol Gynradd Ynys-fach – Siop y Ddraig Goch

1024 772 rctadmin

Dyfarniad: £5,000 gan Ben y Cymoedd ar gyfer decking, ardal patio, tanysgrifiad blynyddol ffarwel, arwyddion a thŷ gwydr “Ry’n ni wedi cysylltu â’r U nder y prosiect S ky ac…

Darllen mwy

Symud Tonmawr ymlaen ar ôl Covid – diweddariad grant ac effaith

1024 768 rctadmin

Nôl ym mis Mawrth y llynedd cysylltodd Cymdeithas Gymunedol Dan y Coed at y gronfa gyda chynlluniau i helpu’r gymuned i adfer ar ôl COVID. Roedden nhw eisiau: 1. Cynnal…

Darllen mwy

Cyfeillion Fan Fwyd Parc Treorci

1024 768 rctadmin

Y llynedd fe wnaethom ariannu Cyfeillion Parc Treorci gyda grant o £5,000. Roedden nhw eisiau fan fwyd i’r parc a’r pwll maen nhw’n ei redeg ond hefyd i’w defnyddio mewn…

Darllen mwy

Cronfa PyC yn cefnogi’r grŵp celf lleol

702 694 rctadmin

Nôl ym mis Mawrth 2020, gwnaethom ariannu Cymdeithas Gelf Aberdâr gyda grant o £1,500. Wrth gwrs, gyda’r pandemig roedd popeth ar stop am flwyddyn, ac fe gytunon ni i ymestyn…

Darllen mwy

GRANT CRONFA GRANTIAU I BRIARS BRIDLEWAYS – £5,000 – Diweddariad

602 338 rctadmin

Mae Briars Bridleways RhCT wedi cael ei sefydlu ers dros 15 mlynedd, gan hyrwyddo mynediad i geffylau ledled Rhondda Cynon Taf a chreu digwyddiadau i farchogion fynychu a mwynhau, yn…

Darllen mwy