Straeon llwyddiant

PYC Cefnogi Twf Busnes – Penaluna’s Road Chip- Bwyd Cyflymach

1024 768 rctadmin

Fe wnaethom gefnogi Penaluna gyda chymysgedd benthyciad/grant o £26,000 ar gyfer eu siop symudol newydd yn barod i fynychu digwyddiadau, gwyliau a digwyddiadau preifat. Eisoes yn fusnes llwyddiannus gydag enw…

Darllen mwy

SIOP GOFFI DDWYIEITHOG NEWYDD Â THEMA GYMREIG YN DERBYN £6,455.04 I HELPU GYDA CHOSTAU CYCHWYN

1024 683 rctadmin

Gwnaeth yr ymgeisydd gais i’r gronfa gyda’r dyhead i agor siop goffi ddwyieithog ar thema Gymreig ym Marchnad hanesyddol Aberdâr, gan gynnig coffi, te a diodydd Cymreig eraill ynghyd â…

Darllen mwy

PyC yn Cefnogi Grwpiau i ffynnu – Côr Meibion Treorci

1024 410 rctadmin

Mae Côr Meibion Treorci yn enwog ar draws y byd am eu canu corawl hyfryd ac maent wedi eu lleoli yn Nhreorci ers 1947. Yn ogystal â llu o ddigwyddiadau,…

Darllen mwy

Cymdeithas Gymunedol Gilgal – Grant Cronfa Micro – £2,098

1024 768 rctadmin

Ychydig llai na blwyddyn yn ôl fe wnaethom ddyfarnu Cronfa Ficro i glwb Coffi a Brecwast Gilgal. Nhw oedd y sefydliad cyntaf yng Nghwm Afan Uchaf i sefydlu Banc Bwyd…

Darllen mwy

Tonmawr RFC supported with grant of £5,908.50

1024 576 rctadmin

“This machine has enabled us to light scarify and collect surface debris and thatch enabling rainwater to permeate into existing drainage system allowing otherwise totally waterlogged surface to be playable…

Darllen mwy

Y Sgowtiaid yn troi’n Wyrdd

913 720 rctadmin

Ym mis Medi 2023, cysylltodd y 13eg Grŵp Sgowtiaid Cwmgwrach â’r gronfa. A hwythau wedi eu sefydlu yn 1980 gyda tua 50 o aelodau a 12 o wirfoddolwyr, maen nhw’n grŵp…

Darllen mwy

Cwlfert a Meithrin – Grant Cronfa Micro

1024 560 rctadmin

“Mae Pwyllgor Cymdeithas Rhandiroedd Cwmparc Uchaf a Deiliaid y Plotiau wrth eu bodd â’r prosiect.  Roedd gofyn am un dyfynbris yn unig yn gwneud y broses yn llawer haws.  Buom…

Darllen mwy

Rhaglen Disgyblion Cydnerthol gydag Ymddiriedolaeth Ddatblygu Call of the Wild

649 723 rctadmin

“Diolch i arian a dderbyniwyd yn ddiweddar oddi wrth Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd, llwyddwyd i gyflenwi’r Rhaglen Cydnerthedd yn llwyddiannus i 26 o blant yn Ysgol Gynradd…

Darllen mwy

£5000 wedi’i ddyfarnu i Neuadd Gymunedol Abergorki

791 495 rctadmin

Pan aeth Pen-y-Cymoedd i ymweld â Neuadd Gymunedol Abergorki i gwrdd â grŵp sydd wedi’i leoli yno, roedd yn amlwg bod angen adnewyddu’r toiledau lawr staer yn llwyr. Ar ôl…

Darllen mwy

Creu Swyddi: Paratoi’r Ffordd at Ddyfodol Mwy Disglair

1024 560 rctadmin

Oeddech chi’n gwybod bod cyllid PyC wedi creu dros 25 o swyddi ac wedi helpu i gefnogi a chynnal 156 o swyddi pellach yn ardal y gronfa hyd yn hyn?…

Darllen mwy