Straeon llwyddiant

Grant Cronfa Micro i Ardd Gymunedol Suncodiad

642 639 rctadmin

Gardd Gymunedol Sunrise mewn partneriaeth â Ffatri’r Celfyddydau Sefydlwyd y sefydliad ym mis Gorffennaf 2019 fel grŵp garddio gwirfoddol yn y gymuned sy’n helpu ac yn addysgu pobl o bob…

Darllen mwy

Grant Micro Fund i Gymdeithas Garddio Treherbert a’r Cylch

673 486 rctadmin

Cefnogodd y gronfa Gymdeithas Garddio Treherbert a’r Cylch grant o £1,279.47 i fuddsoddi mewn offer TG ar ddechrau 2020. Efallai nad yw’n ymddangos yn grant amlwg ar gyfer rhandir, grŵp…

Darllen mwy

Update on Vision Funded Projects

804 673 rctadmin

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i lawer a blwyddyn ni allai neb fod wedi dychmygu sefyllfa lle byddai’r byd i gyd yn dod i stop. Caeodd grwpiau cymunedol eu drysau…

Darllen mwy

GRANT MICRO-GRONFA I 24 AWR YN CYNNWYS GLANHAU MASNACHOL £2591.24

446 342 rctadmin

Yn 2018, sefydlwyd Glanhau Masnachol Clawr 24 Awr gyda’r nod o ymgymryd â chontractau glanhau masnachol ar draws RhCT, cael y busnes i gam proffidiol a chreu cyflogaeth, gyda hyfforddiant…

Darllen mwy

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BROSIECTAU A ARIENNIR GAN WELEDIGAETH

804 673 rctadmin

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i lawer a blwyddyn ni allai neb fod wedi dychmygu sefyllfa lle byddai’r byd i gyd yn dod i stop. Caeodd grwpiau cymunedol eu drysau…

Darllen mwy

Grŵp Tenantiaid Llys Glenrhondda (Cyfeillion Bingo)

409 503 rctadmin

Bloc cymdeithas dai yw Glenrhondda Court yn Nhreherbert sy’n cynnwys 15 fflat i’r rhai dros 55 oed. Mae’r eiddo’n hygyrch ac mae ganddo lolfa gymunedol, golchdy a gardd. Rheolir yr…

Darllen mwy

DIWEDDARIAD PROSIECT

490 478 rctadmin

RHA – Cysylltu Yn ystod y don gyntaf o COVID-19 yn 2020 cafodd ein haelodau cymunedol bregus a oedd yn gwarchod eu taro galetaf gan unigrwydd neu ddim yn gallu…

Darllen mwy

Grŵp Coetir Cymunedol Cwmaman

555 500 rctadmin

Grant Cronfa Ficrofusnesau – £3,941.60 Cyfarfu Meriel o’n Tîm Cefnogi Cymunedau â’r grŵp am y tro cyntaf ar ôl i’r PyC eu cyfeirio yn dilyn cais aflwyddiannus i’r gronfa. Yn…

Darllen mwy

Ariannu Gweithgareddau Creadigol a Diwylliannol

965 764 rctadmin

Maediwydiannau celf, diwylliant, cerddoriaeth a chreadigol yn wynebu cyfnod anodd iawn wrth iddynt geisio goroesi effaith pandemig. Roeddem o’r farn y byddai hwn yn amser da i gofio’r grwpiau a’r…

Darllen mwy

Cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772

1024 577 rctadmin

Ers 2017 rydym wedi cefnogi grwpiau chwaraeon gyda grantiau Cronfa Ficrofusnesau, cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772 O offer dawns a gymnasteg yng…

Darllen mwy