Posts By :

rctadmin

Astudiaeth Achos – £2,750 wedi’i ddyfarnu i fusnes hyfforddi lleol BPI Consultancy.

576 649 rctadmin

Yr adeg hon y llynedd fe wnaethom ariannu busnes BPI Consultancy o Gynon. Maent wedi bod yn darparu hyfforddiant busnes i fusnes o ansawdd uchel ers dros 30 mlynedd ac…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd yn cefnogi AFC Llwydcoed gyda grant o £126,254.55

668 720 rctadmin

Cefnogodd PyC AFC Llwydcoed am y tro cyntaf yn 2020 pan oeddent am adeiladu eisteddle gwylwyr newydd. Gyda dyfodiad ailstrwythuro Cynghrair FAW ar gyfer tymor 2020/21, bu’n rhaid i’r Clwb…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd yn cefnogi Cymdeithas Tenantiaid Marchnad Aberdâr gyda grant o £12,200

1024 576 rctadmin

Sefydlwyd Cymdeithas Tenantiaid Marchnad Aberdâr (AMTA) yn anffurfiol nifer o flynyddoedd yn ôl,  ond yn y cyfnod yn dilyn y pandemig maent wedi gweithio’n galed i ddenu pobl i’r farchnad…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi Gŵyl Gelfyddydau’r Rhondda gyda £60,000 dros y 3 blynedd nesaf

683 720 rctadmin

Mae’r ŵyl yn credu ym mhŵer y celfyddydau i newid cymunedau a bywydau unigolion, ac maent yn awyddus i wthio ffiniau ac archwilio i weld sut gallai dyfodol y celfyddydau…

Darllen mwy

Dan yr Awyr Tyfu a Dysgu – Diwedd myfyrdodau prosiect

676 683 rctadmin

Ar ôl 4 blynedd mae Prosiect Tyfu a Dysgu Dan yr Awyr wedi dod i ben. Rydym yn gyffrous i ariannu hyn am y cyfnod o bedair blynedd. Er gwaethaf…

Darllen mwy

PyC yn falch iawn o gyhoeddi ei fod yn cefnogi Adsefydlu Niwrolegol Cymru, menter gymdeithasol yng Nglyn-nedd gyda chyllid o £93,336.50 dros y 3 blynedd nesaf.

1024 768 rctadmin

Mae Adsefydlu Niwrolegol Cymru yn dîm o hyfforddwyr arbenigol sy’n defnyddio dull ARNI i adsefydlu goroeswyr strôc ac anafiadau niwrolegol eraill. Maent yn helpu pobl i symud o’r pwynt lle…

Darllen mwy

Cefnogi Clwb Lles a Bowlio Cymunedol Pontrhydyfen gyda grant o £26,000 Bowlio i Bawb – Ailddatblygu’r Lawnt Gymunedol a’r Pafiliwn

1024 576 rctadmin

Gyda’r bwriad o sicrhau parhad Clwb Lles a Bowlio Cymunedol Pontrhydyfen, gofynnodd y clwb am arian ar gyfer gwaith helaeth i’r lawnt. Maent am wella cyfleusterau ar gyfer aelodau eu…

Darllen mwy

Pen y Cymoedd yn ehangu’r cymorth sydd ar gael i sefydliadau elusennol a chymunedol yn ardal y gronfa gan weithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot, Ymddiriedolaeth Cranfield ac Interlink RCT.

1024 900 rctadmin

Yn ôl yn 2018 fe wnaethom ariannu tîm Cefnogi Cymunedau yn gweithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot ac Interlink RCT i gynnig cymorth datblygu i ariannu ymgeiswyr a derbynwyr grantiau…

Darllen mwy

Diweddariad ar Afan Lodge Gorffennaf 2023

940 788 rctadmin

Yn ôl yn 2019 prynodd Pen y Cymoedd Afan Lodge ac mae’n parhau i fod ym mherchnogaeth lwyr PYC. Mae ganddo Fwrdd annibynnol o 5 Cyfarwyddwr sy’n gwneud penderfyniadau o…

Darllen mwy

Diweddariad ar Afan Lodge Gorffennaf 2023

940 788 rctadmin

Yn ôl yn 2019 prynodd Pen y Cymoedd Afan Lodge ac mae’n parhau i fod ym mherchnogaeth lwyr PYC. Mae ganddo Fwrdd annibynnol o 5 Cyfarwyddwr sy’n gwneud penderfyniadau o…

Darllen mwy