Posts By :

rctadmin

DIWEDDARIAD AR GRANT Y GRONFA FICRO-GRONFA I VISION ELECTRONIC SECURITY SOLUTIONS – £4,400

1024 576 rctadmin

Sefydlwyd Vision Electronic Security Solutions ym mis Ebrill 2021 gyda’r nod o ddarparu atebion diogelwch dibynadwy, fforddiadwy a phroffesiynol i gartrefi a busnesau ledled De Cymru a thu hwnt. Roeddent…

Darllen mwy

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn cefnogi adnewyddu adeilad cymunedol poblogaidd Clwb Pêl-droed Resolfen

1024 632 rctadmin

Sefydlwyd Clwb Pêl-droed Resolfen yn 2012 ac mae angen gwella adeilad y clwb ei hun ac aeth yr ymddiriedolwyr at y gronfa gyda gweledigaeth i gael clwb amlbwrpas modern sy’n…

Darllen mwy

Dyfarnwyd grant o £142,860 i Bêl-rwyd Rhondda ar gyfer y Rhaglen Datblygu ModelAu Hyfforddwyr Cymunedol a Rôl

1024 724 rctadmin

Mae Pêl-rwyd Rhondda yn elusen a sefydlwyd ddiwedd 2016 i newid y dirwedd o gyfleoedd i ferched a menywod mewn chwaraeon ledled Rhondda a Rhondda Cynon Taf. Ar ddiwedd 2017…

Darllen mwy

Cyllid Cymunedol yn cefnogi cyfleuster teuluol newydd yn ardal elevatedir Parc Aberdâr

759 556 rctadmin

Yn ôl yn 2018, fe gysylltodd Cyfeillion Parc Aberdâr â ni gyda chynllun beiddgar i greu sblashpad yn lleoliad prydferth Parc Aberdâr. Roedd ganddynt: 1. Gweithio gydag awdurdod lleol ar…

Darllen mwy

Cymorth Effeithlonrwydd Ynni i Grwpiau Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf a CNPT

668 220 rctadmin

Oherwydd costau ynni uwch a phwysau ar adeiladau sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, nododd Cronfa Fferm Wynt Pen y Cymoedd – gan weithio gyda Interlink RhCT, CPDS Castell-nedd…

Darllen mwy

PyC yn falch o gefnogi 3 grŵp arall ar gyfer prosiectau cymunedol gwych gyda £40,000

1024 576 rctadmin

£13,380 i Dylan’s Den ar gyfer eu Prosiect Cynnal Teuluoedd Mae Dylan’s Den yn fenter gymdeithasol a grëwyd yn 2008 gan aelodau’r gymuned i ddarparu gofal plant o safon mewn…

Darllen mwy

Download our logo to tell people about the funding

150 150 rctadmin

Download our portrait logo here Download our landscape logo here

Darllen mwy

TELL PEOPLE ABOUT YOUR AWARD VIA SOCIAL MEDIA

150 150 rctadmin

We encourage you to use social media channels such as Facebook, Twitter and Instagram to publicise your grant and your project/ business because they are a great way of connecting…

Darllen mwy

Examples of how previous applicants have advertised funding from PyC

150 150 rctadmin

Here are some ideas for advertising our funding: Printing the logo on leaflets, clothing etc that have been funded by PyC: Social Media posts: Displaying a poster, banner or sticker:

Darllen mwy

Displaying our posters, banners etc

150 150 rctadmin

There are a variety of options to advertise the funding that you’ve received from Pen y Cymoedd, these are what we would expect when you advertise your grant: Displaying banners,…

Darllen mwy