Posts By :

rctadmin

Ysgol Gynradd Ynys-fach – Siop y Ddraig Goch

1024 772 rctadmin

Dyfarniad: £5,000 gan Ben y Cymoedd ar gyfer decking, ardal patio, tanysgrifiad blynyddol ffarwel, arwyddion a thŷ gwydr “Ry’n ni wedi cysylltu â’r U nder y prosiect S ky ac…

Darllen mwy

Symud Tonmawr ymlaen ar ôl Covid – diweddariad grant ac effaith

1024 768 rctadmin

Nôl ym mis Mawrth y llynedd cysylltodd Cymdeithas Gymunedol Dan y Coed at y gronfa gyda chynlluniau i helpu’r gymuned i adfer ar ôl COVID. Roedden nhw eisiau: 1. Cynnal…

Darllen mwy

Myfyrdodau am llwyddiant prosiect 4 mlynedd yn ariannu Ffatri Celfyddydau, Rhondda

686 344 rctadmin

Roedden ni newydd dalu’r rhandaliad olaf o grant 4 blynedd i Ffatri Gelfyddydau a chael adroddiad terfynol. Rydym wedi gwirioni gyda’u hymrwymiad i’r prosiect a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud,…

Darllen mwy

Grŵp tirwedd a bywyd gwyllt Saith Arches

621 506 rctadmin

Pan gysylltodd Grŵp Tirwedd a Bywyd Gwyllt Saith Arches â’r gronfa ym mis Mawrth 2022, roeddent yn grŵp newydd ei sefydlu sy’n ceisio gwella ac adfer y llwybrau cerdded, llwybrau,…

Darllen mwy

Yr wythnos hon ym mywyd Pen y Cymoedd

1024 1024 rctadmin

Mae’r amrywiaeth o’r hyn rydyn ni’n cael gwneud, gorfod gwneud, a chael yr anrhydedd o wneud yn ystod wythnos waith ym Mhen y Cymoedd yn anhygoel. Dechreuon ni’r wythnos drwy…

Darllen mwy

ROWND CRONFA MICRO 13 YN AGOR

1024 512 rctadmin

Mae 13eg rownd y Gronfa Micro yn lansio ar Ragfyr 1af. Mae’n ymddangos bod yr amser ers i ni lansio Rownd 1 ar ddiwedd 2016 a rhoi £1.3 miliwn i…

Darllen mwy

Cyfeillion Fan Fwyd Parc Treorci

1024 768 rctadmin

Y llynedd fe wnaethom ariannu Cyfeillion Parc Treorci gyda grant o £5,000. Roedden nhw eisiau fan fwyd i’r parc a’r pwll maen nhw’n ei redeg ond hefyd i’w defnyddio mewn…

Darllen mwy

Cronfa PyC yn cefnogi’r grŵp celf lleol

702 694 rctadmin

Nôl ym mis Mawrth 2020, gwnaethom ariannu Cymdeithas Gelf Aberdâr gyda grant o £1,500. Wrth gwrs, gyda’r pandemig roedd popeth ar stop am flwyddyn, ac fe gytunon ni i ymestyn…

Darllen mwy

GRANT CRONFA GRANTIAU I BRIARS BRIDLEWAYS – £5,000 – Diweddariad

602 338 rctadmin

Mae Briars Bridleways RhCT wedi cael ei sefydlu ers dros 15 mlynedd, gan hyrwyddo mynediad i geffylau ledled Rhondda Cynon Taf a chreu digwyddiadau i farchogion fynychu a mwynhau, yn…

Darllen mwy

Astudiaeth Achos Cysylltu Cynon GTFM – grant o £12,491 gan PyC

1024 576 rctadmin

Yn ôl yn 2020 cysylltodd GTFM â’r gronfa gan fod ganddynt gynlluniau uchelgeisiol i ymestyn eu gorsaf radio sydd eisoes yn boblogaidd i gwm Cynon. Wedi’i ffurfio’n wreiddiol ym 1999,…

Darllen mwy