Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

Symud Tonmawr ymlaen ar ôl Covid – diweddariad grant ac effaith
1024 768 rctadmin

Nôl ym mis Mawrth y llynedd cysylltodd Cymdeithas Gymunedol Dan y Coed at y gronfa gyda chynlluniau i helpu’r gymuned i adfer ar ôl COVID. Roedden nhw eisiau: 1. Cynnal parti jiwbilî i’r gymuned 2. Cynnal cyfres o ddosbarthiadau blasu a digwyddiadau gyda’r bwriad o ddarganfod pa gymuned sydd eisiau 3. Cynnal sesiynau galw heibio…

Darllen mwy
Cyfeillion Fan Fwyd Parc Treorci
1024 768 rctadmin

Y llynedd fe wnaethom ariannu Cyfeillion Parc Treorci gyda grant o £5,000. Roedden nhw eisiau fan fwyd i’r parc a’r pwll maen nhw’n ei redeg ond hefyd i’w defnyddio mewn digwyddiadau cymunedol eraill maen nhw’n eu cefnogi. Os yw Pen y Cymoedd yn cefnogi cerbydau, rydyn ni eisiau bod yn siŵr y byddan nhw’n para…

Darllen mwy
Cronfa PyC yn cefnogi’r grŵp celf lleol
702 694 rctadmin

Nôl ym mis Mawrth 2020, gwnaethom ariannu Cymdeithas Gelf Aberdâr gyda grant o £1,500. Wrth gwrs, gyda’r pandemig roedd popeth ar stop am flwyddyn, ac fe gytunon ni i ymestyn y cyfnod grant. “Ein prosiect oedd ehangu ein grŵp celf a chynnig gwasanaethau newydd i aelodau lleol y cyhoedd gan obeithio y byddai ganddyn nhw…

Darllen mwy
GRANT CRONFA GRANTIAU I BRIARS BRIDLEWAYS – £5,000 – Diweddariad
602 338 rctadmin

Mae Briars Bridleways RhCT wedi cael ei sefydlu ers dros 15 mlynedd, gan hyrwyddo mynediad i geffylau ledled Rhondda Cynon Taf a chreu digwyddiadau i farchogion fynychu a mwynhau, yn yr ardal leol. Maent yn Grŵp Mynediad Bridleways lleol, wedi’i gofrestru gyda’r British Horse Society, sy’n mynd ati i hyrwyddo pob agwedd ar farchogaeth. Maent…

Darllen mwy
Astudiaeth Achos Cysylltu Cynon GTFM – grant o £12,491 gan PyC
1024 576 rctadmin

Yn ôl yn 2020 cysylltodd GTFM â’r gronfa gan fod ganddynt gynlluniau uchelgeisiol i ymestyn eu gorsaf radio sydd eisoes yn boblogaidd i gwm Cynon. Wedi’i ffurfio’n wreiddiol ym 1999, mae GTFM yn darparu gwasanaeth radio lleol gwirfoddol. Dyfarnwyd y drwydded Radio Cymunedol gyntaf iddo yng Nghymru yn 2005 ac roedd ganddi gynulleidfa o fwy…

Darllen mwy
DofE yn gwella CV pobl ifainc!  (Cwm Cynon)
1024 413 rctadmin

Yn ôl ym mis Mawrth 2020 daeth Gwobr Dug Caeredin (y DofE) sef prif wobr llwyddiant ieuenctid y DU i’r gronfa gyda syniad prosiect ar gyfer Cwm Cynon ac roeddem yn gyffrous iawn i’w cefnogi gyda grant o £22,220 ar gyfer eu prosiect DofE yn gwella CV pobl ifainc!  (Cwm Cynon).   Nod y prosiect…

Darllen mwy