Newyddion

Valleys Community Fund Celebrates First £4 million of investment!

1024 576 rctadmin

Q. What do a family clothing business, a boxing club and eco-friendly camping huts have in common? A. They have all benefitted from a grant from the Pen y Cymoedd…

Darllen mwy

Tafarn a Bwyty Refreshment Rooms yn Y Cymer, Cwm Afan

360 260 rctadmin

Rydym wrth ein boddau â chyhoeddi bod grant wedi’i ddyfarnu gan y Gronfa Gweledigaeth i’r Dafarn a Bwyty Refreshment Rooms hanesyddol yn Y Cymer, Cwm Afan. Yn flaenorol roedd y…

Darllen mwy

Mae plant a phobl ifanc ym Mhentre’n edrych ymlaen at gael llawer o hwyl trwy chwaraeon

1024 506 rctadmin

Diolch i grant o £81,435 gan Gronfa Gweledigaeth Fferm Wynt Pen y Cymoedd. Rydym wrth ein boddau â chyhoeddi’r dyfarniad hwn i Ganolfan Pentre, i gefnogi Ardal Gemau AmlDdefnydd (MUGA)…

Darllen mwy

Mae Pen y Cymoedd yn falch o fod wedi cefnogi Marchnadoedd Lleol Treorci’n ddiweddar, busnes a leolir yn Nhreorci, Rhondda Fawr

691 565 rctadmin

Gyda grant o £12,885.20 gan y Gronfa Gweledigaeth. Mae Marchnadoedd Lleol Treorci’n rhedeg Marchnad Cynnyrch a Chrefftau Lleol ar yr 2il ddydd Sadwrn o bob mis, gan ddarparu cynnyrch lleol…

Darllen mwy

Rhondda Fawr gyda grant y Gronfa Weledigaeth o £12,885.20.

691 565 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd yn falch o fod wedi cefnogi Treorchy Local Markets yn ddiweddar, busnes yn Nhreorci, Rhondda Fawr gyda grant y Gronfa Weledigaeth o £12,885.20. Mae Treorchy Local…

Darllen mwy

Cronfa Weledigaeth Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd o £81,435.

1024 506 rctadmin

Mae plant a phobl ifanc ym Mhentre yn edrych ymlaen at gael llawer o hwyl gyda chwaraeon – diolch i grant Cronfa Weledigaeth Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd o  £81,435.…

Darllen mwy

Cwrdd â’r Tîm

496 490 rctadmin

Enw: Endaf Griffiths Swydd gyda CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: Rwy’n un o gyfarwyddwyr Wavehill: ymchwil gymdeithasol ac economaidd ac rydym wedi cael ein penodi i gynnal…

Darllen mwy

Mae 5ed rownd y Gronfa Grantiau Bychain nawr ar agor!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 11 Chwefror 2019. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a busnesau newydd/sy’n datblygu yn gymwys i ymgeisio am grantiau hyd at…

Darllen mwy

CYDLYNYDD CLWB CODIO Y RHONDDA PEOPLE AND WORK UNIT £4,994 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWEF 2017

885 552 rctadmin

Mae People and Work yn elusen annibynnol sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth drwy ei ddwy swyddogaeth graidd: hyrwyddo gwerth addysg a dysgu fel offeryn ar gyfer mynd i’r afael ag anghydraddoldebau,…

Darllen mwy

BUSNES ADDYSG CERDDORIAETH HOT JAM YN CAEL GRANT O £22,392 O’R GRONFA WELEDIGAETH

822 514 rctadmin

Mae’n bleser gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd gefnogi’r busnes addysg cerddoriaeth Hot Jam gyda grant o’r Gronfa Weledigaeth am £22,392.    Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd…

Darllen mwy