MAE GAN GRONFA GYMUNEDOL FFERM WYNT PEN Y CYMOEDD GADAIR NEWYDD.

1024 576 rctadmin

Yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol rydym yn penodi ein cadeirydd am y 12 mis nesaf ac rydym yn falch o gyhoeddi mai Martin Veale fydd ein Cadeirydd newydd y Bwrdd ar gyfer y flwyddyn nesaf.
Ymunodd Martin â Bwrdd Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd ym mis Mai 2019 ac mae’n gyfrifydd ac archwilydd cymwysedig, arbenigwr rheoli risg a llywodraethu. Mae Martin hefyd yn aelod o fwrdd profiadol ac mae hefyd yn aelod o fwrdd ac yn gadeirydd archwilio yn Chwaraeon Cymru ac yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.
“Rwy’n falch o ymgymryd â rôl y Cadeirydd ac rwy’n gyffrous o barhau i gefnogi’r gwaith o gyflawni’r gronfa hon a gweithio i sicrhau bod etifeddiaeth go iawn a pharhaol iddi.” – Martin Veale