Newyddion

CLWB PAFFIO AMATUR CWMGWRACH

1024 768 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN: £3226.32 “Galluogodd y grant gan PyC i ni osod sylfaen gadarn ar gyfer campfa gymuned lwyddiannus. Mae’r cyfarpar, cit a’r cylch paffio wedi cael…

Darllen mwy

CWMDARE OAP ACTIVE WALES – TEITHIAU CARRY ON

1024 525 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £1000   Dyfarnwyd grant o £1,000 i Cwmdare OAP Active Wales gan y Gronfa Grantiau Bychain ym mis Medi 2018. Maent wedi eu…

Darllen mwy

Dyfarniadau Grant y Gronfa Weledigaeth yn Rhoi Hwb i Fusnesau a Grwpiau Cymunedol y Cymoedd

550 525 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wrth ei bodd â chyhoeddi manylion pump grant ychwanegol gan y Gronfa Gweledigaeth – gan fuddsoddi £183,535 ar draws pedwar o Gymoedd…

Darllen mwy

Meet the Team – Michelle

700 500 rctadmin

Enw? Michelle Coburn-Hughes BA (Anrh) Swydd yng Nghwmni Buddiant Cymunedol Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd? Cyfarwyddwr Hanes Swyddi (yr ydych am ddweud wrthym amdanynt)? 22 mlynedd mewn Addysg…

Darllen mwy

CWMGWRACH AMATEUR BOXING CLUB

1024 768 rctadmin

MICRO FUND GRANT: £3226.32 “The grant from PyC enabled us to fully set the foundations for a successful community gym. The equipment, kit and boxing ring had a significant impact…

Darllen mwy

Meet the team – Martin Veale YH

195 463 rctadmin

Enw? Martin Veale YH Swydd yng Nghwmni Buddiant Cymunedol Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd? Cyfarwyddwr Hanes Swyddi (yr ydych am ddweud wrthym amdanynt)? Cymhwysais fel cyfrifydd tua 30…

Darllen mwy

Yn cyflwyno aelodau newydd ein Bwrdd!

987 623 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn ffynhonnell newydd, sylweddol o arian ar gyfer grwpiau cymunedol a busnesau ar draws blaenau Cymoedd Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon. Cwmni…

Darllen mwy

Mae 6ed rownd y Gronfa Grantiau Bychain nawr ar agor

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 19 Awst 2019. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a busnesau newydd/sy’n datblygu yn gymwys i ymgeisio am grantiau hyd at…

Darllen mwy

GRANTIAU O’R GRONFA MEICRO – ROWND 5

919 553 rctadmin

Ddwy flynedd ar ôl ein grantiau cyntaf, mae’n anodd credu ein bod ni nawr yn cyhoeddi canlyniadau pumed rownd y gronfa micro!    Unwaith eto cawsom lawer mwy o geisiadau…

Darllen mwy

Mae CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn recriwtio Aelodau Bwrdd!

1024 560 rctadmin

Agorodd Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd am fusnes ym mis Rhagfyr 2016, gan gynnig ffynhonnell ariannu newydd a sylweddol ar draws rhannau uchaf Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a…

Darllen mwy