MAE CYLCH 12 Y GRONFA MICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 15 Awst 2022.

Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000.

We annog pobl i wneud cais ar-lein yma Hafan y Porth – Pen y Cymoedd (flexigrant.com) ond os oes angen fersiwn word neu gais papur arnoch rhowch wybod i ni. Eisiau gwybod beth rydym yn gofyn amdano wrth wneud cais, gweler ein ffurflenni enghreifftiol yma.

Enghraifft o ffurflen Busnes y Gronfa Micro (PDF)

Enghraifft o ffurflen Gymunedol Micro-Gronfa (PDF)

Darganfyddwch fwy yma: https://penycymoeddcic.cymru/the-micro-fund/