Newyddion

Vision Fund Awards.

1024 643 rctadmin

We are delighted to be supporting the following projects with awards from our Vision Fund. Pontrhydyfen RFC – a grant of £27,792 as a contribution towards their ‘Lighting a Lasting…

Darllen mwy

The 2nd round of the Micro Fund is now open!

1024 724 rctadmin

The 2nd round of the Micro Fund is now open! Community groups, social enterprises and new/developing businesses are eligible to apply for grants from £300 – £5,000. The closing date…

Darllen mwy

Mae Drysau’r Gronfa Weledigaeth ar Agor!

1024 691 rctadmin

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y Gronfa Weledigaeth bellach ar agor a gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb! Mae’r Gronfa hon yn cynnig grantiau dros £5,000 (cyfalaf a/neu refeniw) i gefnogi…

Darllen mwy

First Micro Fund Awards Announced.

1024 560 rctadmin

The first round of our Micro Fund grant awards is now complete, and we were pleased to have had a huge response – thanks to everyone who submitted applications. We…

Darllen mwy

Y Gronfa Grantiau Bychain Rownd 1

1024 560 rctadmin

Mae rownd gyntaf ein dyfarniadau grant y Gronfa Grantiau Bychain bellach wedi’i gwblhau, ac roeddem yn falch o fod wedi cael ymateb enfawr – diolch i bawb a gyflwynodd geisiadau.…

Darllen mwy

Dyddiadau sesiynau galw heibio – mis Rhagfyr 2016 a mis Ionawr 2017

1024 560 rctadmin

Os hoffech ddysgu mwy am y Gronfa neu os ydych yn bwriadu cyflwyno cais i’r Gronfa Grantiau Bychain neu Gronfa ‘Vision’, byddwn yn eich ardal chi yn ystod y ddau…

Darllen mwy

Cyflwyno’r tîm newydd!

1024 560 rctadmin

Er mwyn cefnogi a rheoli’r Gronfa Gymunedol, mae aelodau Bwrdd Cwmni Buddiannau Cymunedol Pen-y-Cymoedd wedi bod yn brysur yn penodi dau aelod newydd o staff: Barbara Anglezarke yw Cyfarwyddwr Gweithredol…

Darllen mwy

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen-y-Cymoedd yn barod i’w lansio

1024 560 rctadmin

Ar 5 Rhagfyr, caiff y Gronfa Grantiau Bychain ei lansio a gwahoddir ceisiadau ar gyfer y cylch cyntaf. Sefydlwyd y Gronfa Grantiau Bychain er mwyn cynnig grantiau untro gwerth hyd…

Darllen mwy