Penodi Cyfarwyddwr Gweithredol

618 576 rctadmin

Mae’n bleser gan y Bwrdd gyhoeddi penodiad Kate Breeze fel Cyfarwyddwr Gweithredol PYC CIC. Mae Kate wedi dal swydd Cyfarwyddwr dros dro am y 6 mis diwethaf ac yn dilyn proses graffu gadarn mae wedi’i phenodi i’r swydd sylweddol.

Mae’r Bwrdd yn hyderus y bydd CIC PYC yn parhau i ffynnu a datblygu o dan ei stiwardiaeth fel Cyfarwyddwr Gweithredol