Micro Fund Community

WINDY DRAWS, WORKER’S GALLERY

1024 645 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £635   Dyfarnwyd £635 i Worker’s Gallery tuag at brosiect ehangach a oedd wedi derbyn arian cyfatebol i redeg 3 gweithdy awyr agored…

Darllen mwy

GRANT Y GRONFA MICRO £4,504 – MUSIC IN HOSPITALS AND CARE

564 729 rctadmin

Mae Music in Hospitals & Care (MiHC) yn elusen sy’n darparu sesiynau cerddoriaeth fyw ar gyfer pobl sy’n derbyn gofal. Mae’r prosiect hwn gan y Gronfa Grantiau Bychain wedi cyllido…

Darllen mwy

Announcing Micro Fund Round 6 Results!

968 596 rctadmin

We are delighted to announce details of the latest Micro Fund grant awards – once again, we received proposals from a wide range of community groups and businesses – the…

Darllen mwy

CYMDEITHAS RANDIROEDD GLYN-NEDD A’R CYLCH

1024 768 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4998   “Fe adeiladom Academi Randiroedd i ddeiliaid plotiau ei defnyddio i storio cyfarpar ond hefyd ar gyfer y gymuned ehangach gan gynnwys…

Darllen mwy

CYMDEITHAS THEATR GERDD SELSIG – HAIRSPRAY

960 720 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN: £5000.00   “Cefnogodd y grant Pen y Cymoedd ein cynhyrchiad o ‘Hairspray’ yn Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci.  Y prif wahaniaeth yn sgil…

Darllen mwy

SELSIG MUSICAL THEATRE SOCIETY – HAIRSPRAY

960 720 rctadmin

MICRO FUND GRANT: £5000.00   “The grant from Pen y Cymoedd supported our production of ‘Hairspray’ at the Parc and Dare Theatre, Treorchy. The main difference receiving this grant made…

Darllen mwy

Toogoodtowaste, Cylch Meithrin Penderyn, Mae Partneriaeth Fern and Derbyniodd Gwobr Dug Caeredin Cymru

960 720 rctadmin

Mae Toogoodtowaste yn fenter gymdeithasol a leolir yn RhCT, sy’n cynnig gwasanaeth casglu am ddim ar gyfer dodrefn ac eitemau trydanol ac aelwyd all gael eu hailddefnyddio. Mae’r rhain wedyn…

Darllen mwy

Cerdded Nordig y Tri Chwm – Cerdded Yn Ôl i Hapusrwydd

1024 576 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £1,480 Cynigiwyd y grant i gefnogi costau cludiant a chyfarpar er mwyn i’r grŵp hwn ymweld â 12 tref a phentref i hyrwyddo…

Darllen mwy

PÊL-RWYD Y RHONDDA – DYFODOL CLWB PÊL-RWYD TREORCI

960 640 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4,940   Amcan y prosiect hwn oedd parhau â’r ddarpariaeth yn Nhreorci a’i thyfu – erbyn hyn Treorci yw’r mwyaf o’u 4 clwb…

Darllen mwy