Micro Fund Community

CLWB PAFFIO AMATUR CWMGWRACH

1024 768 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN: £3226.32 “Galluogodd y grant gan PyC i ni osod sylfaen gadarn ar gyfer campfa gymuned lwyddiannus. Mae’r cyfarpar, cit a’r cylch paffio wedi cael…

Darllen mwy

CWMGWRACH AMATEUR BOXING CLUB

1024 768 rctadmin

MICRO FUND GRANT: £3226.32 “The grant from PyC enabled us to fully set the foundations for a successful community gym. The equipment, kit and boxing ring had a significant impact…

Darllen mwy

CWMDARE OAP ACTIVE WALES

1024 525 rctadmin

CARRY ON TRIPS MICRO FUND GRANT – £1000 Cwmdare OAP Active Wales were awarded a Micro Fund grant of £1000 in September 2018. Based in Cwmdare, Cynon Valley with 106 members…

Darllen mwy

Three Valleys Nordic Walking – Walking Back to Happiness

1024 576 rctadmin

MICRO FUND GRANT – £1,480 The grant offered was to support transport and equipment costs for this group to visit 12 towns and villages and promote the benefits of Nordic…

Darllen mwy

RHONDDA NETBALL – THE FUTURE OF TREORCHY NETBALL CLUB

851 315 rctadmin

MICRO FUND GRANT – £4,940 This project was to continue and grow Treorchy provision – Treorchy has now become the largest of all their 4 junior clubs and this season…

Darllen mwy

CÔR MENYWOD DARE TO SING – YMLAEN AC I FYNY

960 960 rctadmin

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £1,720.00   Sefydlwyd Côr Merched Dare to Sing yn 2015 yng Nghwmdâr ac erbyn hyn mae mwy nag 80 o aelodau. Gofynnwyd i aelodau beth maent…

Darllen mwy

SCOOBS DOGGY DAY CARE, LLETYA A THRIN A GOLCHI

576 1024 rctadmin

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £5,000 Roedd Scoobs Doggy Day Care yn anelu at gynnig gwasanaeth gofal anifeiliaid dibynadwy, hyblyg, cynhwysfawr, fforddiadwy, cyfeillgar i berchnogion cŵn yng nghartref yr ymgeisydd –…

Darllen mwy

GRANTIAU O’R GRONFA MEICRO – ROWND 5

919 553 rctadmin

Ddwy flynedd ar ôl ein grantiau cyntaf, mae’n anodd credu ein bod ni nawr yn cyhoeddi canlyniadau pumed rownd y gronfa micro!    Unwaith eto cawsom lawer mwy o geisiadau…

Darllen mwy

CYFEILLION WCKA RCT

645 402 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4,998 Sefydlwyd y grŵp newydd hwn (o rieni a chyfeillion) i godi arian at anfon plant ac oedolion i Bencampwriaeth Cic-baffio’r Byd yn…

Darllen mwy

GRŴP CYFRANOGIAD CYMUNEDOL BLAENLLECHAU – BUSY BEES OF BLAEN

1024 768 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4405   Dyfarnwyd £4405 i Grŵp Cyfranogiad Cymunedol Blaenllechau ar gyfer eu prosiect Busy Bees of Blaen. Dyma brosiect cymunedol gwych gyda chynaladwyedd…

Darllen mwy