Grant Micro Fund i Gymdeithas Garddio Treherbert a’r Cylch

673 486 rctadmin

Cefnogodd y gronfa Gymdeithas Garddio Treherbert a’r Cylch grant o £1,279.47 i fuddsoddi mewn offer TG ar ddechrau 2020. Efallai nad yw’n ymddangos yn grant amlwg ar gyfer rhandir, grŵp garddio ond roedd diffyg offer TG yn golygu:

– Ni allent wneud pryniannau ar-lein

– Roedd yn rhaid iddynt gwblhau ceisiadau am grant â llaw neu ddibynnu ar ddefnyddio cyfrifiadur i ffrind neu aelod o’r teulu

– Nid oeddent yn gallu cysylltu ag aelodau drwy e-bost

Fel mae’n digwydd, gwnaed y wobr ychydig cyn i COVID daro ac felly cafodd mynediad at offer TG fwy o effaith nag a ddychmygwyd gyntaf:

– Roedd y grŵp yn gallu cadw mewn cysylltiad â chyflenwyr ac archebu ar-lein gan fod cyfyngiadau COVID yn golygu nad oedd cyflenwyr yn gallu ymweld â’r safle mwyach

– Roedd y grŵp yn gallu cynhyrchu ac argraffu cylchlythyrau gan ddefnyddio offer newydd a anfonwyd at bob aelod i gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod cloi.

– Pan gyrhaeddodd offer TG newydd, sylweddolodd y grŵp fod angen rhywfaint o gymorth arnynt i elwa’n llawn o swyddogaethau ac felly’n gweithio’n agos gyda Interlink RhCT, helpodd Meriel Gough y grŵp i gael hyfforddiant am ddim a fydd yn cael effaith wirioneddol ar y grŵp ac yn sicrhau eu bod wedi’u cynnwys yn ddigidol

– Prynwyd yr holl offer o siop gyfrifiadurol leol yn Aberdâr, gan gefnogi busnes lleol arall

Wrth i fywyd ddechrau dychwelyd i’r arfer, byddant yn defnyddio cyfrifiadur ac argraffydd i gynhyrchu cyflwyniadau ar gyfer eu cyfarfodydd Cymdeithas, dangos tiwtorialau a fideos i aelodau ar y cyfrifiadur, chwilio am gyngor a helpu ar-lein am dyfu bwyd. Byddant yn gwahodd gwesteion o Cadwch Gymru’n Daclus a Shed Treorchy Dynion (sydd newydd ymgymryd â chanolfan newydd i lawr y stryd o safle’r rhandir). Byddant yn gallu cynhyrchu ac argraffu posteri yn hysbysebu eu gwaith ac yn annog pobl yn lleol i gymryd rhan. Gallant barhau i archebu cyflenwadau ar-lein a byddant yn gallu e-bostio ac aros mewn cysylltiad â phob deiliad rhandir yn ogystal ag aelodaeth ehangach o’r grŵp garddio.

Os oes gennych syniad sut y gallai grant Cronfa Ficro hyd at £5,000 helpu eich grŵp, mae’r rownd nesaf yn agor ym mis Mehefin gyda phenderfyniadau ym mis Medi. Meddyliwch a cysylltwch â’r tîm, mae Michelle a Kate yma i helpu a chynnig arweiniad!