Mae 5ed rownd y Gronfa Grantiau Bychain nawr ar agor!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 11 Chwefror 2019.

Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a busnesau newydd/sy’n datblygu yn gymwys i ymgeisio am grantiau hyd at £5,000. Gallwch weld manylion yr holl brosiectau a gefnogwyd hyd yn hyn yma www.penycymoeddcic.cymru a darllen astudiaethau achos mwy manwl yma.

Gellir gwneud cais ar-lein nawr: www.penycymoeddcic.cymru/cy/y-gronfa-grantiau-bychain

Byddai’n well o lawer gennym gael sgwrs â chi am eich syniad cyn i ni dderbyn eich cais. Gallwn gynnig cyngor, rhoi awgrymiadau, awgrymu pobl y gallwch siarad â nhw – ac arbed amser ac egni i chi!

Gallwch ffonio, anfon neges atom, neu ddod draw i gael sgwrs anffurfiol gyda ni ar un o’r diwrnodau cyngor isod – cysylltwch â 01685 878785 neu e-bostiwch ymholiadau@penycymoeddcic.cymru i gael apwyntiad.

Dydd Mercher – 12 Rhagfyr – Gwynfi MCH – Blaengwynfi – 1.30 i 5.30

Dydd Iau – 13 Rhagfyr – Venture Wales – Aberdâr – 2.00 i 6.00

Dydd Mercher – 16 Ionawr – Neuadd Morlais – Glynrhedynog – 3.00 I 6.30

Dydd Llun – 21 Ioanwr – Glynneath TC 0 Glyn-nedd – 9.30 I 1.30