CEFNOGI TWRISTIAETH

545 378 rctadmin

DARE VALLEY TROUT FISHERY
Mae perchennog Dare Valley Trout Fishery Neil wedi ymweld â llynnoedd pysgota ledled y DU a gallai weld y potensial enfawr mewn cronfa ddŵr segur ym Mharc Gwledig Cwm Dâr i gynnig rhywbeth gwahanol i bobl sy’n byw gerllaw a thu hwnt. Cysylltodd â PyC am gymorth i ddatblygu’r llyn a’r tir o’i amgylch a derbyniodd fenthyciad o £25,000

AFAN VALLEY BIKE SHED
Sefydlwyd Afan Valley Bike Shed yn 2012, yn masnachu o’u fan mewn cilfan ond tyfodd y busnes yn gyflym ac maent wedi galw’r ganolfan ymwelwyr ym Mharc Coedwig Afan yn gartref ers hynny ac i gystadlu â chanolfannau beicio mynydd mwy, maent wedi treulio 2 flynedd yn datblygu tir segur ar y safle i greu canolfan beicio mynydd bwrpasol, gyda gweithdai ac ystafelloedd dosbarth i drosglwyddo sgiliau i bob oed yn lleol. Roedd PyC yn falch o gefnogi Afan Valley Bike Shed gyda benthyciad hyblyg a grant o £36,001 fel cyfraniad at eu prosiect.