Uncategorized @cy

Menter Effaith Gymunedol – Adeiladu Gwydnwch mewn Cymunedau – £276,265.00

506 545 rctadmin

Mae Adeiladu Gwydnwch mewn Cymunedau / Building Resilience in Communities’ (BRiC) yn brosiect datblygu sgiliau blaengar sy’n ffocysu ar gymunedau a fydd yn darparu amrywiaeth o fuddion personol a chymdeithasol-economaidd…

Darllen mwy

Micro Fund Round 2 – Grant Awards Announced!

1024 560 rctadmin

We are delighted to be awarding our second round of Micro Fund: Community and Micro Fund: Business grants – and announcing what wide-ranging and exciting projects are being supported. Thanks…

Darllen mwy

Canolfan Pentre – trosglwyddo ased cymunedol

381 260 rctadmin

Mae hen Ganolfan Ddydd Pentre bellach yn ganolfan brysur o weithgarwch ar gyfer trigolion Pentre ac mae’n cynnig gweithgareddau dysgu, sgiliau a chyflogaeth, yn ogystal â darpariaeth cyn ysgol, grwpiau…

Darllen mwy

Tyn-y-Capel – Tafarn a Bwyty a redir gan y Gymuned, Wrecsam

222 194 rctadmin

Cafodd Cymuned Mwynglawdd arian gan y Loteri Genedlaethol i redeg y bwyty o fewn y tafarn cymunedol roedd newydd ei gaffael. Fel busnes annibynnol o fewn y prosiect mwy o…

Darllen mwy