Uncategorized @cy

MEN’S SHED / GROW RHONDDA – £11,538

532 378 rctadmin

Dechreuodd Grow Rhondda fel prosiect Men’s Shed gan ddefnyddio rhagnodi cymdeithasol mewn partneriaeth â meddygon teulu’r Rhondda a chysylltwyr cymunedol yn Interlink i ddatblygu rhwydwaith o ardaloedd tyfu o amgylch…

Darllen mwy

Download our logo to tell people about the funding

150 150 rctadmin

Download our portrait logo here Download our landscape logo here

Darllen mwy

TELL PEOPLE ABOUT YOUR AWARD VIA SOCIAL MEDIA

150 150 rctadmin

We encourage you to use social media channels such as Facebook, Twitter and Instagram to publicise your grant and your project/ business because they are a great way of connecting…

Darllen mwy

Examples of how previous applicants have advertised funding from PyC

150 150 rctadmin

Here are some ideas for advertising our funding: Printing the logo on leaflets, clothing etc that have been funded by PyC: Social Media posts: Displaying a poster, banner or sticker:

Darllen mwy

Displaying our posters, banners etc

150 150 rctadmin

There are a variety of options to advertise the funding that you’ve received from Pen y Cymoedd, these are what we would expect when you advertise your grant: Displaying banners,…

Darllen mwy

Menter Effaith Gymunedol – Adeiladu Gwydnwch mewn Cymunedau – £276,265.00

506 545 rctadmin

Mae Adeiladu Gwydnwch mewn Cymunedau / Building Resilience in Communities’ (BRiC) yn brosiect datblygu sgiliau blaengar sy’n ffocysu ar gymunedau a fydd yn darparu amrywiaeth o fuddion personol a chymdeithasol-economaidd…

Darllen mwy

Micro Fund Round 2 – Grant Awards Announced!

1024 560 rctadmin

We are delighted to be awarding our second round of Micro Fund: Community and Micro Fund: Business grants – and announcing what wide-ranging and exciting projects are being supported. Thanks…

Darllen mwy

Canolfan Pentre – trosglwyddo ased cymunedol

381 260 rctadmin

Mae hen Ganolfan Ddydd Pentre bellach yn ganolfan brysur o weithgarwch ar gyfer trigolion Pentre ac mae’n cynnig gweithgareddau dysgu, sgiliau a chyflogaeth, yn ogystal â darpariaeth cyn ysgol, grwpiau…

Darllen mwy

Tyn-y-Capel – Tafarn a Bwyty a redir gan y Gymuned, Wrecsam

222 194 rctadmin

Cafodd Cymuned Mwynglawdd arian gan y Loteri Genedlaethol i redeg y bwyty o fewn y tafarn cymunedol roedd newydd ei gaffael. Fel busnes annibynnol o fewn y prosiect mwy o…

Darllen mwy