Cronfa Gweledigaeth

CÔR MENYWOD DARE TO SING – YMLAEN AC I FYNY

960 960 rctadmin

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £1,720.00 Sefydlwyd Côr Merched Dare to Sing yn 2015 yng Nghwmdâr ac erbyn hyn mae mwy nag 80 o aelodau. Gofynnwyd i aelodau beth maent yn…

Darllen mwy

SCOOBS DOGGY DAY CARE, LLETYA A THRIN A GOLCHI

576 1024 rctadmin

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £5,000 Roedd Scoobs Doggy Day Care yn anelu at gynnig gwasanaeth gofal anifeiliaid dibynadwy, hyblyg, cynhwysfawr, fforddiadwy, cyfeillgar i berchnogion cŵn yng nghartref yr ymgeisydd –…

Darllen mwy

CYFEILLION WCKA RCT

645 402 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4,998 Sefydlwyd y grŵp newydd hwn (o rieni a chyfeillion) i godi arian at anfon plant ac oedolion i Bencampwriaeth Cic-baffio’r Byd yn…

Darllen mwy

GRŴP CYFRANOGIAD CYMUNEDOL BLAENLLECHAU – BUSY BEES OF BLAEN

1024 768 rctadmin

GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4405   Dyfarnwyd £4405 i Grŵp Cyfranogiad Cymunedol Blaenllechau ar gyfer eu prosiect Busy Bees of Blaen. Dyma brosiect cymunedol gwych gyda chynaladwyedd…

Darllen mwy

Cronfa Gymunedol y Cymoedd yn dathlu’r £4 miliwn cyntaf o fuddsoddiad!

1024 576 rctadmin

C. Beth sydd gan fusnes dillad teuluol, clwb bocsio a chytiau gwersylla eco-gyfeillgar yn gyffredin? A. Maent oll wedi elwa ar grant gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd…

Darllen mwy

Glwb Nofio y Rhondda

1024 768 rctadmin

Dyfarnwyd Grant Cronfa Bychain o £2110 i Glwb Nofio y Rhondda. Mae gan y clwb 178 o aelodau ac mae’n dibynnu ar wirfoddolwyr ifanc er mwyn sicrhau y darperir yr…

Darllen mwy

The Tired Mama Collection

150 150 rctadmin

Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund is delighted to announce a Vision Fund grant of £23,065.00 to The Tired Mama Collection – an innovative and growing clothing brand (with…

Darllen mwy

NPTCVS / Interlink

150 150 rctadmin

NPTCVS and Interlink have been awarded £434,965 to employ skilled staff to work alongside Community Fund staff and in partnership with local leaders and communities to ensure that the Fund…

Darllen mwy

Duke of Edinburgh Wales

150 150 rctadmin

Vision 2018 Rhondda Fawr Duke of Edinburgh Wales A grant of £23,960 has been made for delivery of bespoke training and development to support and further develop and embed the…

Darllen mwy

Cyfleoedd cyllido

150 150 rctadmin

Treherbert Rugby Football Club, founded over 140 years ago, is steeped in mining history. The Club is run by local volunteers for the benefit of the local community. It plays…

Darllen mwy