Astudiaeth Achos Cronfa Grantiau Bychain ar gyfer CYFEILLION CRAIG GWLADUS

Rhoesom grant o’r Gronfa Grantiau Bychain o £3750 i Gyfeillion Craig Gwladus ym mis Chwefror 2017. Mae eu prosiect bron wedi’i gwblhau bellach ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr.
 
Gallwch ddarllen rhagor am y grant hwn drwy edrych ar ein tudalen Astudiaethau Achos yn ogystal â’r newyddion diweddaraf ar lawer o grantiau eraill.