PICNIC YN Y PARC

CWMGWRACH YN SYMUD YMLAEN
£800 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN

Sefydlwyd y grŵp hwn ym mis Mai 2016, mae ganddi 5 aelod Pwyllgor a 12 gwirfoddolwr. Y llynedd gwnaethant godi £1500 trwy godi arian a chynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau llwyddiannus. Mae grwpiau eraill yn y pentref wedi cymryd rhan yn weithredol mewn rhedeg y digwyddiad ac mae ganddynt eu stondinau eu hunain. Maent yn dod â grwpiau unawd a chorawl i mewn i berfformio. Mae ganddynt ffrwd incwm gyson eisoes o’u clwb sinema ac yn gobeithio bod yn hunangynhaliol. Dyma grŵp poblogaidd sydd wedi’i drefnu’n dda, ac roedd y cais am grant yn weddol fach.

“Trefnom Bicnic yn y Parc yn Neuadd Lles a Pharc Cwmgwrach, darparom gantorion, bandiau byw, paentio wynebau a chastell neidio. Prif nod Cwmgwrach yn Symud Ymlaen yw dod â phobl y pentref a’r cylch ynghyd, i hyrwyddo gweithgareddau cymunedol a chymryd rhan.
Er gwaetha’r mellt a tharanau a’n gorfododd i symud rhai o’n gweithgareddau y tu mewn i’r neuadd i ddiogelu’r cyfarpar sain – cefnogwyd y digwyddiad yn dda ac roedd yn amlwg bod pobl wedi mwynhau eu hunain. Roedd cyfranogiad y gynulleidfa ar y llawr dawnsio’n cynnwys llawer o hwyl a chwerthin. Roedd cost y cantorion a’r band yn fwy na’r hyn a ddisgwyliwyd ond fe dalom y costau ychwanegol trwy godi arian gyda raffl ac yn gyffredinol helpodd y digwyddiad i bobl gysylltu a chael hwyl ac mae pawb yn edrych ymlaen at ein digwyddiad nesaf ym mis Awst.” Dyfyniad gan Roger Hopkin – Cwmgwrach yn Symud Ymlaen
Dyfyniadau o Facebook: “Diwrnod gwych, tywydd gwych, amgylchedd gwych! / Diwrnod anhygoel, wedi mwynhau’n fawr diolch am drefnu fe / Diwrnod gwych..diolch”

Dyfyniadau o Facebook: “Diwrnod gwych, tywydd gwych, amgylchedd gwych! / Diwrnod anhygoel, wedi mwynhau’n fawr diolch am drefnu fe / Diwrnod gwych..diolch”