Dyddiadau sesiynau galw heibio – mis Rhagfyr 2016 a mis Ionawr 2017

1024 560 rctadmin

Os hoffech ddysgu mwy am y Gronfa neu os ydych yn bwriadu cyflwyno cais i’r Gronfa Grantiau Bychain neu Gronfa ‘Vision’, byddwn yn eich ardal chi yn ystod y ddau fis nesaf – galwch heibio i’n gweld!  Y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â ni a nodi pa ddyddiad a lleoliad sydd fwyaf addas i chi a byddwn yn trefnu apwyntiad ar eich cyfer.