Cronfa Gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd-cymorth newydd i fentrau!

361 754 rctadmin

Nid yr amser hawsaf i fod yn dechrau swydd yw hi, ond rydym yn fwy na hapus i groesawu Michelle Noble i’n tîm bach (sydd ar waith ar hyn o bryd ac sy’n gweithio o bell) yr wythnos hon, fel ein Swyddog Cymorth Menter a chyllid newydd sbon.

Bydd Michelle yn gyfrifol am gynghori a chefnogi ymgeiswyr busnes (masnachol ac nid-er-elw), o’r rheini ar y cam syniadau cychwynnol neu ar fin cael eu lansio, i’r rhai sydd wedi sefydlu ac yn barod i dyfu-gan ategu’r gwasanaethau cymorth busnes presennol a datblygu rhwydweithiau. Bydd hefyd yn darparu cymorth rheoli cyllid i’r CIC ei hun a dadansoddiad ariannol a busnes o geisiadau a gyflwynir.

Sefydlodd Michelle ei menter gymdeithasol ei hun o’r dechrau gyda’r holl heriau, dysgu a chyffro sy’n ymwneud â’r gwaith, felly mae’n dod â chyfoeth o brofiad i’r swydd. “Rwyf mor gyffrous i fod yn ymuno â thîm Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd” meddai. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r cymunedau lleol, gan weithio gyda’r angerdd hwnnw i helpu i ddatblygu a throsglwyddo fy nysgu fy hun”

Yn ogystal â dysgu popeth y gall am y gronfa gymunedol, mae hi’n helpu’r tîm i reoli’r gronfa argyfwng newydd, gyda’r nod o gefnogi grwpiau cymunedol a busnesau sy’n wynebu heriau mor ddifrifol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Cyn gynted ag y gall, bydd Michelle yn ymuno â ni yn ein sesiynau cyngor rheolaidd ar y gronfa gymunedol ac yn cyfarfod â rhanddeiliaid ar draws maes budd-daliadau’r Gronfa. Dydy hi ddim yn gallu aros!