CLWB GOLFF GLYN-NEDD YN GYRRU AM Y DYFODOL – £110,000

550 386 rctadmin

Wedi’i sefydlu yn 1931, er mwyn helpu i wireddu eu gweledigaeth ddatblygu, aethant i Ben y Cymoedd i helpu i gyflogi Cyfarwyddwr Golff a Chymorth Golff am dair blynedd ac roeddem wrth ein boddau i allu eu cefnogi gyda chyllid o £110,000.

“Mae Clwb Golff Glyn-nedd wedi bod yn rhan o’r Gymuned Glyn-nedd a’r Cyffiniau ers degawdau lawer ond roeddem yn deall bod angen gweithwyr proffesiynol llawn amser i farchnata ein cyfleusterau ac i arwain at ddiddordeb y gymuned. Roedd Kate a Michelle yn eithriadol o ddefnyddiol ac yn barod i dderbyn ein syniadau ac yn dal ein llaw ar hyd pob cyfnod, gan gynnwys y broses ymgeisio – rydym yn fythol ddiolchgar am yr holl help a’r gefnogaeth a roddwyd i ni gan y gronfa.“ Colin J Owen, Ysgrifennydd Dros Dro, Clwb Golff Glynneath