Canlyniadau Rownd 12 y Gronfa Micro

1024 282 rctadmin

Cawsom ein llethu gan 87 o geisiadau’r rownd hon, y nifer uchaf o geisiadau ers Rownd 2 ac er bod hynny wedi gwneud ein gwaith ychydig yn anoddach, rydym wrth ein boddau i gyhoeddi 46 o grantiau Cronfa Micro i fusnesau lleol a grwpiau cymunedol, gan fuddsoddi £137,750 yn ardal y gronfa.

O flodeuwyr i goffi, garejis i gampfeydd, nwyddau â llaw a therapyddion corfforol, astudiaethau dichonoldeb i brosiectau amgylcheddol a gerddi gwenyn, siopau coffi figan, dawns a drama i welliannau adeiladau lleol, prosiectau mewn ysgolion a digwyddiadau a thripiau i bobl hŷn, prosiect i weithio gyda chymuned ar hyd afon Rhondda, prosiectau bwyd mewn ysgolion a rhaglen addysg anhygoel i annog rhoi gwaed.

Rydym yn dymuno’r gorau iddyn nhw i gyd a gallwn ni ddim aros i weld sut mae’r prosiectau’n datblygu.

 

 • Abergorki Community Hall – £5,000.00 ar gyfer Gosod Panel Solar
 • Active 4 Blood – £5,000.00 ar gyfer Pencampwyr Gwaed Ifanc (Rhaglen Addysg Gwirfoddolwyr) yn Nhreorci
 • Afan Trail Volunteers – £4,818.92 ar gyfer eu prosiect i wampio ac ymyl torrwyd y gordyfiant ar lwybrau beicio mynydd dyffryn Afan a Glyncorrwg gyda hyfforddiant ac offer
 • Arts Factory – £4,500.00 ar gyfer eu Prosiect Iechyd a Lles Ieuenctid
 • Blaenllechau Youth Project – £3,435.00 am eu sesiynau dawnsio hwyliog a ffitrwydd
 • C & S Judo Academy – £3,475.15 am offer hanfodol i gynnal sesiynau yn Nhonmawr
 • Cornerstone Church – £2,987.00 am waith i wella’r adeilad.
 • Croeserw Community Events Group – £1,080.95 i brynu offer i gynnal amryw o ddigwyddiadau cymunedol i blant yr ardal
 • Cwmaman Arts Centre – £5,000.00 i greu ardal cegin gymunedol
 • Cwmdare 4 Cwmdare- £5,000.00 ar gyfer eu Prosiect Gardd Gyfeillgar i Wenyn
 • Cymmer Coronation Darts Team – £504.40 i brynu offer hanfodol
 • Cynon Valley WI – £1,422.99 offer prynu i fod yn fwy cynhwysol i bawb a chyfraniad i un o’u teithiau.
 • Dallaglio Rugby Works – £5,000.00 i fynd tuag at eu rhaglen UsGirls sy’n ceisio defnyddio chwaraeon a gweithdai i roi cyfle a chefnogaeth i ferched i adeiladu sgiliau bywyd yn Aberdâr
 • Duffryn Community Garden Association – £1,541.61 fel cyfraniad tuag at ailwampio’r ardd.
 • Eisteddfod y Rhondda – £2,510.00 i gynnal Eisteddfod leol gyntaf wyneb yn wyneb yng Nghwm Rhondda ers dros hanner canrif.
 • FC Abercwmboi – £840.00 am y cit cartref a chyfarpar hanfodol ar ôl colli llawer mewn llifogydd
 • Friends of Ferndale and Blaenllechau – £4,740.00 tuag at eu digwyddiad Nadolig yng nghanol y dref yn gweithio gyda busnesau a grwpiau cymunedol lleol
 • Gilgal Community Organisation – £2,098.00 fel cyfraniad tuag at eu Clwb Coffi a Brecwast wythnosol yn Y Cymer.
 • National Old Age Pensioners Association Aberdare – £620.00 ar gyfer siaradwyr gwadd am flwyddyn a rhent adeiladu.
 • Oriana Publications – £3,600.00 tuag at yr ŵyl Cerddoriaeth Glasurol Gymreig yng Nghwm Cynon.
 • Penpych Community School – £3,100.00 i greu ardal tu allan felly mae gan y gymuned le i gwrdd wrth ddefnyddio Siop Big Bocs Bwyd.
 • Pentwyn Allotment Association – £3,990.00 fel cyfraniad i’w prosiect i wneud y safle’n ddiogel a diogel trwy gael gwared ar goed sy’n gorddi’r brif ffordd.
 • Penywaun Passionate Performers – £1,589.46 i brynu offer ar gyfer diweddglo’r arddangosfa.
 • Pontrhydyfen Miner’s Welfare Scheme – £2,760.00 tuag at eu prosiect a fydd yn cael gwared ar ganghennau a choed sy’n gorflino gan wneud y safle’n ddiogel i’r gymuned.
 • RCT Heart Heroes – £1,100.00 fel cyfraniad i’w Prosiect Santa Sleigh Cymunedol
 • Resolven AFC (Ladies) – £1,110.00 i brynu rhai cit a chyfarpar hanfodol fel tîm pêl-droed merched newydd yng Nghwm Nedd
 • Resolven Community Council – £5,000.00 ar gyfer eu prosiect ‘Toilet hell to Toilet heaven’ i adnewyddu ac adnewyddu bloc toiledau bach yng nghanol y gymuned.
 • Rhondda Hub for Veterans – £5,000.00 am eu prosiect sy’n gartref i gyn-filwyr lleol.
 • South East Wales Rivers Trust – £5,000.00 i gynnal ymgynghoriad ymarfer corff cwmpasu blwyddyn ac ymgysylltu â grwpiau rhanddeiliaid allweddol yng Nghwm Rhondda
 • South Wales Miners Museum – £5,000.00 ar gyfer eu project dichonoldeb ystafell ddosbarth newydd.
 • Speakers for Schools – £5,000.00 tuag at eu prosiect peilot sy’n galluogi pobl ifanc i brofi’r Byd Gwaith.
 • Treorchy Senior Citizen’s Club – £1,500.00 ar gyfer gwaith adnewyddu hanfodol i’w neuadd.
 • Treorci WI – £300.00 am daith.
 • Ty Banc Canal Group – £1,100.00 fel cyfraniad tuag at eu rhaglen o weithgareddau.
 • Afan Coffee Ltd – £3,582.00 i brynu offer newydd i gefnogi twf y busnes.
 • IronWorX Gym Hirwaun – £1,660.00 ar gyfer hyfforddiant staff i gynnig dosbarthiadau newydd.
 • KR Logistics – £5,000.00 tuag at brynu cerbyd.
 • Lili Wen Florist Ltd – £1,300.00 tuag at arwyddion a marchnata dwyieithog.
 • Love Treorchy BID – £5,000.00 ar gyfer eu prosiect ‘Mabwysiadu Bin’.
 • Rhigos Road Motors Ltd – £4,282.00 tuag at gyrsiau hyfforddiant, offer a staff uwchsgilio.
 • Sawsan Bastawy – £2,139.17 tuag at gostau sefydlu busnes gwehyddu newydd.
 • Stephen Harris Physical Therapy and Rehabilitation – £5,000.00 i brynu offer newydd i ganiatáu twf busnes wrth iddynt symud i adeilad yng Nglyn-nedd
 • The Toy Box and Hardware – £2,205.71 tuag at brynu offer i arallgyfeirio’r busnes.
 • The Vegan Coffee House – £2,737.95 i brynu offer ar gyfer busnes newydd sy’n agor yn Aberdâr.
 • Valley of Kings Martial Arts and Fitness Centre – £1,080.00 tuag at brynu offer i arallgyfeirio’r busnes.