Canlyniadau Monitro a Gwerthuso

1024 560 rctadmin

Cronfa Gymunedol PyC CIC sy’n monitro ein perfformiad ein hunain ac rydym wedi comisiynu ymgynghorwyr annibynnol Wavehill i’n helpu gyda hyn dros y blynyddoedd nesaf. Maent yn gweithio gyda ni i werthuso:

a. Effaith a chanlyniadau prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa Gymunedol

b. Cyflawni’r Weledigaeth Gymunedol a nodir ym Mhasbectws y Gronfa

c. Arferion gwaith ac effeithiolrwydd CIC y Gronfa Gymunedol ei hun – pa mor dda yr ydym yn gwneud ein gwaith

Yn ddiweddar, maent wedi cyflwyno adroddiad manwl i Fwrdd PyC i’w ystyried a gallwch weld yr argymhellion cryno a’r ymatebion yma: Sut ydym ni’n gwneud – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)