Ysgol Gynradd Ynys-fach – Siop y Ddraig Goch

1024 772 rctadmin

Dyfarniad: £5,000 gan Ben y Cymoedd ar gyfer decking, ardal patio, tanysgrifiad blynyddol ffarwel, arwyddion a thŷ gwydr
“Ry’n ni wedi cysylltu â’r U nder y prosiect S ky ac roedd gennym ni GroundWorks i mewn hefyd i helpu gyda phlannu perlysiau, ffrwythau a llysiau. Dysgodd y disgyblion lawer am gynaliadwyedd gan ddeall pwysigrwydd lleihau gwastraff bwyd. Roedd unrhyw beth gafodd ei dyfu, wedyn yn cael ei rannu yn y siop gyda chwsmeriaid o’r gymuned.
Mae’r disgyblion ym mhob grŵp blwyddyn hefyd wedi bod yn rhedeg y siop bob pythefnos ac wedi gwneud cacennau a bisgedi i’w gwerthu yn y siop ac rydym wedi cael un bore coffi i godi arian i McMillan – mae rhieni wir wrth eu boddau gyda’r ffaith bod disgyblion wedi gwneud y cynnyrch ac mae ein boreau coffi bob amser yn mynychu’n dda.
Rydym wedi defnyddio holiaduron i ofyn i’r gymuned am ein siop. Roedd yr adborth yn hynod gadarnhaol ac o dan yr amgylchiadau gyda’r argyfwng byw roeddent yn teimlo ei fod o wir fudd iddynt, roedd y disgyblion yn eithriadol o ddefnyddiol, a’r siop yn llawn stoc.
Mae gennym hefyd gysylltiadau â’r crèche lleol yr ydym bellach yn cynnig ‘ailgylchu gwisgoedd’ a hefyd yn rhoi i’r banc bwyd lleol. Mae gennym hefyd 12 o wirfoddolwyr ac mae 3 ohonynt wedi llwyddo i ennill cymwysterau mewn hylendid bwyd lefel 2 ac maent i gyd yn mynegi faint y maent yn mwynhau helpu a chefnogi’r gymuned.
Rydym wedi gallu parhau i gynnig cynnyrch i’r gymuned fel cyflog gan eich bod yn teimlo’n siop, mae hyn wedi helpu cymaint o deuluoedd gyda’r ‘argyfwng costau byw’ ar hyn o bryd. Rydym wedi gallu dysgu mwy i’r disgyblion am gynaliadwyedd ac maent wedi bod â rôl weithredol yn rhedeg ein siop.
Heb gyllid ni fyddai’r prosiect hwn yn gallu rhedeg ac ni fyddai wedi gallu cefnogi cymaint yn y gymuned.”