ROWND CRONFA MICRO 13 YN AGOR

1024 512 rctadmin

Mae 13eg rownd y Gronfa Micro yn lansio ar Ragfyr 1af. Mae’n ymddangos bod yr amser ers i ni lansio Rownd 1 ar ddiwedd 2016 a rhoi £1.3 miliwn i 392 o sefydliadau a busnesau cymunedol wedi pasio yn blethiad llygad.

Gallwch gyflwyno cais am grant o hyd at £5,000 i gynorthwyo prosiect, gwella, neu gysyniad ar gyfer eich busnes neu sefydliad cymunedol.

Cysylltwch â ni, siarad gyda’r tîm, a dysgu sut y gallai’r gronfa eich cefnogi chi cyn i’r rownd gau ganol mis Chwefror. Bydd penderfyniadau yn cael eu gwneud ym mis Mawrth.