Mae cronfa gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid brys, llwybr carlam ar gael i sefydliadau yn ardal y Gronfa.

641 654 rctadmin

Cronfa’r prosiect: i gefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol ac rydym bellach wedi cefnogi 8 sefydliad gyda chyllid o £67,000.

Mae 2 brosiect wedi cael eu cefnogi yn y prosiectau Castell-nedd uchaf (£9,000)/2 wedi cael eu cefnogi yn y prosiect Afan uchaf (£14,956.64)/3 ym mhrosiect Rhondda uchaf (£34,670.00) ac 1 ym Mlaenau Cynon (£8,420)

Bydd y broses ymgeisio mor syml ag y gallwn ei gwneud ac fel arfer bydd penderfyniadau’n cael eu gwneud a chyllid yn cael ei ryddhau o fewn 7 diwrnod.

Cysylltwch â thîm pen y Cymoedd nawr os ydych am drafod y cynlluniau ariannu hyn – enquiries@penycymoeddcic .Cymru neu ffoniwch ni ar 07458 300123

Rydym wedi gwirioni i weld ceisiadau newydd o Gronfa’r prosiect gan sefydliadau sy’n ymateb yn greadigol i anghenion cymunedol uniongyrchol a chefnogi eu cymunedau yn yr amseroedd anoddaf hyn a’r ddau brosiect diweddaraf a gefnogwyd yw:

  1. Cymdeithas Gymunedol Cwmparc i ddarparu te prynhawn, pecynnau gofal i’r henoed a phecynnau chwarae crefft i blant lleol.
  2. Hot Jam a fydd yn ysgrifennu ac yn cynhyrchu darnau newydd o gerddoriaeth a chaneuon, gyda fideos cysylltiedig. Byddant yn gweithio gyda phobl ifanc (rhwng 7 a 18 oed) ar wahân oherwydd y pandemig coronafeirws. Maent yn bwriadu rhedeg y prosiect dros gyfnod o 16 wythnos yn sefydlu sesiynau ysgrifennu caneuon ar-lein.