MAE 11eg ROWND Y GRONFA FICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm Ddydd Llun 14eg Chwefror 2022.
Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000.
Mae’r cais ar-lein ar gael yma www.penycymoeddcic.cymru
Dysgwch fwy yma: https://penycymoeddcic.cymru/the-micro-fund/
Mae’n llawer gwell gennym fod wedi cael sgwrs gyda chi am eich cynnig cyn i ni dderbyn eich cais. Gallwn gynnig cyngor, rhoi awgrymiadau, awgrymu pobl y byddai’n dda siarad â nhw – ac arbed amser ac egni i chi!
Gallwch roi galwad i ni, gollwng llinell i ni, neu ddod draw am sgwrs anffurfiol gyda ni. Ffoniwch ni ar 01685 878785 neu e-bostiwch enquiries@penycymoeddcic.cymru i archebu slot apwyntiad.