GRANT CRONFA GRANTIAU I BRIARS BRIDLEWAYS – £5,000 – Diweddariad

602 338 rctadmin

Mae Briars Bridleways RhCT wedi cael ei sefydlu ers dros 15 mlynedd, gan hyrwyddo mynediad i geffylau ledled Rhondda Cynon Taf a chreu digwyddiadau i farchogion fynychu a mwynhau, yn yr ardal leol. Maent yn Grŵp Mynediad Bridleways lleol, wedi’i gofrestru gyda’r British Horse Society, sy’n mynd ati i hyrwyddo pob agwedd ar farchogaeth. Maent yn cydweithio’n agos ag adrannau Swyddogion Ceffylau RhCT, Parciau a Hamdden a Thrafnidiaeth, a chawsant yn agos â chontractwyr sy’n darparu gwaith i Lywodraeth Cymru, a sefydliadau eraill megis Sustrans / CNC ar brosiectau, fel rhan o Ddeddf Teithio Llesol 2013 i sicrhau bod beicwyr ceffylau’n cael eu hystyried fel rhan o’r Ddeddf.
Ym mis Awst 2021, cyflwynodd Briars Bridleways gais i’r gronfa am arian i brynu cynhwysydd ac offer angenrheidiol a fyddai’n caniatáu iddynt gynnal digwyddiadau mwy lleol i farchogion eu mwynhau ac yn llwyddiannus wrth dderbyn £5,000 tuag at eu prosiect.
O ganlyniad i’r cyllid gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd mae’r rhain wedi gallu cynnal digwyddiadau lluosog lle gall marchogion lleol ddod at ei gilydd mewn amgylchedd diogel ac roedd yr adborth gan y cyfranogwyr yn hynod gadarnhaol. Maent wedi cynnal 6 clinig, boed yn waith fflat, yn yr ysgol, yn neidio a nifer o reidiau hwyliog. Y rhifau cyfartalog ar gyfer clinigau yw 15/20 o bobl ac ar gyfer reidiau hwyl rhwng 15/25. Roedden nhw hefyd yn gallu cynnal sioe leol, lle roedd dros 120 o gyfranogwyr a hyd yn oed mwy o wylwyr.