Micro Fund Community

VALLEYS STEPS

£3,400 – MICRO FUND – FEB 2017 The mental health problem in RCT is significant – the prescribing rate of anti- depressants in the area is the largest in Wales by…

Darllen mwy

Prydau bwyd Cymunedol

NODDFA COMMUNITY CENTRE – GLYNCORRWG £2,500 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Nod y cais hwn oedd cefnogi darpariaeth prydau bwyd i’r gymuned leol o’r ganolfan ymhellach trwy brynu…

Darllen mwy

Clwb Celfyddydau Fane

£750 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Mae gan Glwb Celfyddydau Fane – a sefydlwyd yn 2014, 12 aelod a’i nodau yw hybu cymryd rhan yn y celfyddydau, gwella…

Darllen mwy