Micro Fund Community

EIN MYNYDD NI

VISION FOUNTAIN CIC £1,250 – CRONFA MEICRO – CHWEF 2017   Daeth Vision Fountain atom ni ar gyfer grant bychan o £1,250 i ychwanegu at grant o £10,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru. …

Darllen mwy

VALLEYS STEPS

£3,400 – MICRO FUND – FEB 2017 The mental health problem in RCT is significant – the prescribing rate of anti- depressants in the area is the largest in Wales by…

Darllen mwy

Prydau bwyd Cymunedol

NODDFA COMMUNITY CENTRE – GLYNCORRWG £2,500 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Nod y cais hwn oedd cefnogi darpariaeth prydau bwyd i’r gymuned leol o’r ganolfan ymhellach trwy brynu…

Darllen mwy

Clwb Celfyddydau Fane

£750 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 Mae gan Glwb Celfyddydau Fane – a sefydlwyd yn 2014, 12 aelod a’i nodau yw hybu cymryd rhan yn y celfyddydau, gwella…

Darllen mwy