Beth rydym wedi’i ariannu

  • Blwyddyn Gyllidol

  • Natur y Grant

  • Cwm

Found 168 Results
Page 1 of 6

Ariannu COVID-19 Cymunedol Brys


Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn darparu ariannu brys ar garlam ar gyfer sefydliadau yn ardal y Gronfa. Bydd dau edefyn: Y Gronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys ar gyfer sefydliadau sydd mewn perygl o gau i lawr Y Gronfa Prosiectau: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol yn y dyfodol […]

Ebrill 3, 2020


CÔR MENYWOD DARE TO SING – YMLAEN AC I FYNY


CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £1,720.00 Sefydlwyd Côr Merched Dare to Sing yn 2015 yng Nghwmdâr ac erbyn hyn mae mwy nag 80 o aelodau. Gofynnwyd i aelodau beth maent yn ei fwynhau am y côr, ac roedd y sylwadau a gyflwynwyd gyda’r cais yn deimladwy: –           Fel llawer o’r menywod, wedi bod drwy ganser, pan […]

Hydref 31, 2019


SCOOBS DOGGY DAY CARE, LLETYA A THRIN A GOLCHI


CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £5,000 Roedd Scoobs Doggy Day Care yn anelu at gynnig gwasanaeth gofal anifeiliaid dibynadwy, hyblyg, cynhwysfawr, fforddiadwy, cyfeillgar i berchnogion cŵn yng nghartref yr ymgeisydd – wedi’i dargedu at gwsmeriaid o fewn 15 milltir o Hirwaun.  Eu nod yw ehangu’r busnes maes o law i gyflogi o leiaf un person lleol.  […]


CYFEILLION WCKA RCT


GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4,998 Sefydlwyd y grŵp newydd hwn (o rieni a chyfeillion) i godi arian at anfon plant ac oedolion i Bencampwriaeth Cic-baffio’r Byd yn Athens ym mis Hydref 2018. Mae’r 17 o fyfyrwyr (9-47 oed) yr oeddent eisiau eu hariannu’n hyfforddi yng nghanolfan chwaraeon Sobell Aberdâr ac roeddent oll […]

Ebrill 9, 2019


GRŴP CYFRANOGIAD CYMUNEDOL BLAENLLECHAU – BUSY BEES OF BLAEN


GRANT GAN Y GRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £4405   Dyfarnwyd £4405 i Grŵp Cyfranogiad Cymunedol Blaenllechau ar gyfer eu prosiect Busy Bees of Blaen. Dyma brosiect cymunedol gwych gyda chynaladwyedd wedi’i ymwreiddio trwy werthu mêl. Roedd y grŵp yn sefydledig a gydag enw da o ran cyflwyno. Mae manteision cadw gwenyn yn adnabyddus, ac mae’r […]


Cronfa Gymunedol y Cymoedd yn dathlu’r £4 miliwn cyntaf o fuddsoddiad!


C. Beth sydd gan fusnes dillad teuluol, clwb bocsio a chytiau gwersylla eco-gyfeillgar yn gyffredin? A. Maent oll wedi elwa ar grant gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd – gan eu galluogi i dyfu a datblygu! Daeth dros 200 o bobl leol at ei gilydd yr wythnos hon mewn digwyddiadau yng Nghroeserw a […]

Chwefror 26, 2019


Glwb Nofio y Rhondda


Dyfarnwyd Grant Cronfa Bychain o £2110 i Glwb Nofio y Rhondda. Mae gan y clwb 178 o aelodau ac mae’n dibynnu ar wirfoddolwyr ifanc er mwyn sicrhau y darperir yr 11 sesiwn ar draws 4 pwll gydag athrawon/hyfforddwyr cwbl gymwys ac yn unol â chanllawiau Nofio Cymru. Mae hyfforddiant a chynnydd parhaus eu hyfforddwyr yn […]


Rhondda Fawr gyda grant y Gronfa Weledigaeth o £12,885.20.


Mae Pen y Cymoedd yn falch o fod wedi cefnogi Treorchy Local Markets yn ddiweddar, busnes yn Nhreorci, Rhondda Fawr gyda grant y Gronfa Weledigaeth o £12,885.20. Mae Treorchy Local Markets yn rhedeg Marchnad Cynnyrch a Chrefftau Lleol ar 2il ddydd Sadwrn pob mis gan gynnig cynnyrch lleol ffres a chrefftau a gynhyrchir yn lleol. […]

Rhagfyr 15, 2018


Cronfa Weledigaeth Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd o £81,435.


Mae plant a phobl ifanc ym Mhentre yn edrych ymlaen at gael llawer o hwyl gyda chwaraeon – diolch i grant Cronfa Weledigaeth Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd o  £81,435. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r dyfarniad hwn i Ganolfan Pentre, i gefnogi gosod Ardal Gemau Aml-Ddefnydd (MUGA) yn agos at y lleoliad cymunedol poblogaidd. Gall […]


RHOI PEN Y CYMOEDD AR BEN Y DAITH


RHEDEG CYMRU £2,500 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – AWST 2017  MaeRhedeg Cymru yn Rhaglen Rhedeg Cymdeithasol sy’n ‘anelu at helpu i ail-lunio ac adfywio cymunedau yng Nghymru; gan gyfrannu at greu Cymru iach a chymdeithasol gydlynus a sicrhau bod 18% o boblogaeth oedolion Cymru yn rhedeg o leiaf unwaith yr wythnos’. Eu gweledigaeth gyffredinol yw creu newid parhaol […]


Glyncorrwg Indoor Bowls


Glyncorrwg Village Peoples Club – £1,859.95

Hydref 20, 2018


Glynneath AFC


Glynneath Town FC – £2,500


Active Plus Project


Resolven Village Seniors – £800


E-commerce


Glyncorrwg Ponds Co-Operative Ltd – £1,112

Hydref 14, 2018
Social Club Heating Improvements


Gwynfi Athletic Social Club – £4,583


Look #


Cor Meibion Glyn-nedd

Hydref 13, 2018Danny Evans Friendship Inter League


Aberdare Valley Association Football League – £761


Music and Memories


Music in Hospitals and Care – £4,504

Hydref 12, 2018


Rhigos Allotment Society


Rhigos Allotment Society – £2,529.28Growing New Dragons


Cwm Draig Water Polo Club – £2,137


Help us Up and Running


Aberdare Town U12’s Football Team – £3,190


Social Activities


Active Wales Cwmdare – £1,000Upgrading the Disabled Toilet


Hirwaun Village Hall – £966.68

Hydref 11, 2018


New Playroom


Cylch Meithrin Cwmnedd – £2,061.12


Welfare Ground Football


Gwynfi United FC – £3,265.63


Page 1 of 6