Cyllid ar gyfer aelod o staff yn y Gampfa Gymunedol

1024 573 rctadmin

Ym mis Medi 2019 dyfarnwyd grant o £5000 gan Gymdeithas Gymunedol Cwmparc i dalu am hyfforddwr campfa rhan-amser am 16 awr yr wythnos am flwyddyn gydag arian cyfatebol gennyf hwy eu hunain. Eisoes yn adnodd cymunedol pwysig ac amrywiol yr oeddent yng nghanol y gampfa gymunedol yn cael ei ail-ddatblygu.
Fe wnaethon nhw gyflogi hyfforddwr y gampfa ym mis Mawrth 2020 ac yna taro COVID. Roeddent yn gallu cadw hyfforddwr yn barod ac yn barod ar gyfer pan ail-agorodd y gampfa ac ers 4 Mai maeganddynt 50 o aelodau newydd o’r gampfa ac maent yn 20-30 o bobl ar gyfartaledd yn defnyddio’r gampfa gymunedol bob dydd.
Roedd y rôl a ariannwyd gan gronfa PYC Micro ar gyfer 20 awr yr wythnos ond cymaint o alw yw bod y cyfleuster newydd ar agor o 6-7 y rhan fwyaf o ddiwrnodau ac maent wedi canfod bod pobl yn hoff iawn o gael hyfforddwr campfa cymwys yno felly maent yn gorfod cynyddu ac ariannu oriau ychwanegol. Mae’r hyfforddwr yn cynnig: Sefydlu i’r Gampfa, hyfforddi cyngor a chymorth yn ogystal â dosbarthiadau ffitrwydd yn ystod amser tawel i annog pobl i gymryd rhan mewn ffitrwydd os nad yw’r Gampfa ar eu cyfer

Maent wedi cael adborth gwych ac maent bellach yn ariannu’r Hyfforddwr Campfa tra’n edrych ar ffyrdd o recriwtio 2il. Mae’r cyfleuster yn edrych yn wych a dymunwn lawer o lwc iddynt wrth iddynt ail-adeiladu ar ôl y cyfyngiadau symud.

“Mae gallu mynd i gampfa eto yn wych a heb anghofio’r Ceri hyfryd ein hyfforddwr hyfryd x”
“Y peiriant rhedeg croes hyfforddwr a pheiriant rhwyfo yw fy ffefryn.”
“Maebwystfil peiriant yn y gornel i lawr y grisiau dwi ddim hyd yn oed yn gwybod beth mae’n cael ei alw
Yr achinator! ”
“Sesiwn Fab y tro diwethaf night.xxx”