Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.9 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

David Henderson
Meet the Team
400 600 rctadmin

Name? Dave Henderson FRSA Position at Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund CIC? Director Job History (you want to tell us about)? Various retail/commercial sector roles from shop assistant to store manager. 3 Years out, self-funded, to study computing and then “fell” into Further education lecturing by chance. I then spent 35yrs in various…

Darllen mwy
£25,000 Vision Fund Award to Corrwg Cwtch
960 957 rctadmin

The Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund CIC is pleased to announce that it has awarded a grant of £25,000.00 to Corrwg Cwtch Ltd., a new café business in Glyncorrwg Ponds Visitor Centre in the Afan valley – a vital local facility. The grant will enable this new business to purchase essential equipment and…

Darllen mwy
Meet the Team
768 1024 rctadmin

Name? Kate Position at Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund CIC? Programme Administrator Job History (you want to tell us about)? I started work in a mortgage company after leaving university with a law degree. I spent many years working at a University assessing grant applications from students in financial hardship and representing the…

Darllen mwy
Cynon Valley Museum Trust receive Vision Fund award.
528 351 rctadmin

The Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund is pleased to announce it has awarded a grant of £388,178 to the Cynon Valley Museum Trust This grant, over the next four years, will enable the Museum to become self-sustainable by diversifying their income streams, increasing the staff team and allowing them to work more with…

Darllen mwy
Micro Fund Round 2 – Grant Awards Announced!
1024 560 rctadmin

We are delighted to be awarding our second round of Micro Fund: Community and Micro Fund: Business grants – and announcing what wide-ranging and exciting projects are being supported. Thanks very much to everyone who made an application. Once again, we had far more applications than we were able to support. 82 proposals were submitted…

Darllen mwy
Meet the Team
681 1024 rctadmin

Name? Donna Mead Position at Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund CIC? Director Tell us a bit about your job history? I have been a registered nurse for more than 40 years. My jobs have entailed working in clinical practice, educating nurses and other health and social care professions or researching health care. I…

Darllen mwy
MEET THE TEAM
577 866 rctadmin

This is the first of a monthly item we are doing for you to get to know the team at Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund CIC. We will feature all of the Board of Directors and staff. First up Glenn Bowen – Board Director Who are you? Glenn Bowen Position at Pen y…

Darllen mwy
VISION FUND UPDATE
1024 560 rctadmin

The Vision Fund is also now well and truly open for business and proposals are coming in thick and fast. If you have project idea that is a bit out of the ordinary and has the potential to make a real and lasting difference, we would love to hear from you! The Vision Fund offers…

Darllen mwy
Vision Fund Awards.
1024 643 rctadmin

We are delighted to be supporting the following projects with awards from our Vision Fund. Pontrhydyfen RFC – a grant of £27,792 as a contribution towards their ‘Lighting a Lasting Legacy’ project. The project is to develop a floodlit training area / mini and junior pitch on the Rhyslyn. This project also supported by the…

Darllen mwy
The 2nd round of the Micro Fund is now open!
1024 724 rctadmin

The 2nd round of the Micro Fund is now open! Community groups, social enterprises and new/developing businesses are eligible to apply for grants from £300 – £5,000. The closing date for applications is 5pm on Monday 14th August 2017. Find out more about the Micro Fund and how to apply here: https://penycymoeddcic.cymru/the-micro-fund/ If you have…

Darllen mwy